To: %email% Reply-To: noreply@mailservice.grohe.com Sender: noreply@mailservice.grohe.com Subject: GROHE serviceaanvraag Attachments: %all% Goedendag, Bedankt voor uw e-mail. We streven er naar om uw bericht binnen 3 werkdagen te verwerken. Op basis van de garantievoorwaarden worden er al dan niet kosten doorberekend. Als het een productfout betreft worden het eerste jaar na aankoop geen kosten berekend, het tweede tot en met het vijfde** jaar worden alleen voorrijkosten doorberekend. Als het geen productfout betreft, worden er voorrijkosten ad € 60 incl. BTW, de arbeid ad € 62,50 incl. BTW (te berekenen per 10 minuten) en evt. materialen doorbrekend. -------------------------------------------------- Gegevens aanvrager/Opdrachtgever Firmanaam: %firmanaam% Aanspreking: %aanspreking% Naam: %naam% E-Mail: %email% Telefoon overdag: %telefoon_overdag% Mobiel nummer: %mobiel_nummer% Straatnaam: %straatnaam% Nr.: %nr% Postcode: %postcode% Woonplaats: %woonplaats% Referentie opdrachtgever: %referentie_opdrachtgever% De opdrachtgever gaat akkoord met de garantievoorwaarden: %garantievoorwaarden% Serviceadres Alleen invullen indien het serviceadres afwijkt van het adres van de aanvrager Aanspreking: %aanspreking_sv% Naam: %naam_sv% Straatnaam: %straatnaam_sv% Nr.: %nr_sv% Postcode: %postcode_sv% Woonplaats: %woonplaats_sv% Telefoon overdag: %telefoon_overdag_sv% Mobiel nummer: %mobiel_nummer_sv% E-Mail: %email_sv% Artikelinformatie Aankoopdatum (DD-MM-JJ): %aankoopdatum% Productomschrijving: %productomschrijving% Grohe artikelnummer: %artikelnummer% Laad productfoto 1: %laad_productfoto_1% Laad productfoto 2: %laad_productfoto_2% Laad productfoto 3: %laad_productfoto_3% Omschrijving van het probleem: %omschrijving_probleem% Met vriendelijke groeten, Grohe Nederland B.V. ---------------------------------- Deze e-mail is automatisch