ALGEMENE VOORWAARDEN
GROHE drinkfles winactie

De wedstrijd wordt gesponsord door GROHE AG, Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Duitsland ("GROHE").

De deelnemers gaan akkoord met deze algemene voorwaarden door deel te nemen aan de wedstrijd.

1. Voorwaarden en Deelname

1.1. De GROHE drinkfles winactie ("winactie") wordt gehouden van 2 december 2019 tot 7 januari 2020 ("winactieperiode").

1.2. De deelnemers aan de winactie kunnen één van de 60 gekleurde drinkflessen winnen. De winnaars ontvangen een gratis gekleurde GROHE drinkfles inclusief verzending per post op hun privéadres ("Prijs"), op voorwaarde dat ze het registratieformulier correct hebben ingevuld binnen de winactieperiode.

1.3. Om in aanmerking te komen voor de winactie moet de deelnemer tenminste 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in een van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland.

1.4. Een deelnemer moet kunnen aantonen dat hij aan deze winactie mag deelnemen. Wanneer de deelnemer niet in staat is om te bewijzen dat deze gerechtigd is om deel te nemen aan de winactie binnen de aangegeven actieperiode, dan heeft GROHE het recht om de deelnemer uit te sluiten van de winactie.

1.5. Elke deelnemer heeft het recht om slechts één keer deel te nemen aan de winactie. Werknemers van GROHE, aangesloten bedrijven en familieleden en werknemers van partners die betrokken waren bij de voorbereiding en/of afrondonding van de winactie komen niet in aanmerking om deel te nemen aan deze winactie.

1.6. De Prijs is niet-overdraagbaar en niet-onderhandelbaar en kan niet worden terugbetaald, geruild of gewijzigd en heeft geen contant alternatief.

1.7. Het is niet mogelijk om de prijs te combineren met andere aanbiedingen, promotionele activiteiten of wedstrijden van GROHE.

1.8. GROHE behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een product van gelijke of hogere waarde waneer de originele prijs niet meer leverbaar is, ook wanneer de reden hiervan buiten de macht van GROHE ligt.

2. Deelname aan de wedstrijd/registratie

2.1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer zich uiterlijk 2 december 2019 online registreren op https://www.grohe.nl/nl_nl/grohe-blue-flessen-nieuwsbrief-winactie/.

2.2. De prijs wordt niet verzonden als de deelnemer:

• het online registratieformulier uiterlijk op 2 december 2019 niet volledig en correct heeft ingevuld,

• deze algemene voorwaarden op geen enkele manier heeft nageleefd.

2.3. Deelnemers die de registratie niet of niet correct hebben voltooid, worden binnen een week op de hoogte gebracht en gevraagd om de ontbrekende informatie te verstrekken. De deelnamevoorwaarden komen te vervallen als de deelnemer dergelijke informatie niet verstrekt of opnieuw onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt.

2.4. GROHE is niet verantwoordelijk voor registraties die naar de verkeerde plaats worden verzonden, verloren, zoekgeraakt, beschadigd of te laat aankomen, ongeacht de reden. Dit omvat bijvoorbeeld mechanische storingen en technische problemen met systemen, satellieten, netwerken, servers en computers (inclusief hardware en software). Aanvragen die per post, fax of telefoon worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde registraties zijn ook ongeldig, zoals registraties waarbij de formulieren niet correct zijn ingevuld in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

3. Overige voorwaarden

3.1. De deelnemer ontvangt doorgaans de gekleurde GROHE drinkfles binnen twee weken na deelname en een succesvolle bevestiging van de vereisten voor deelname. Vertragingen kunnen optreden bij een groot aantal registraties.

3.2. GROHE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor deelname op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of reden. GROHE is in geen geval verantwoordelijk voor verlies, tekorten of vertragingen die worden veroorzaakt buiten de verantwoordelijkheid van GROHE.

3.3. GROHE zal alleen persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, enz. opslaan en verwerken als onderdeel van deze wedstrijd. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is om deze wedstrijd uit te voeren. De gegevens worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. In onze gegevensbeschermingsverklaring (https://www.grohe.com/en/corporate/privacy.html) vindt u meer informatie over de persoonlijke gegevens die we online verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken. De deelnemer heeft het recht om zich terug te trekken voor deelname aan de wedstrijd door een e-mail met de onderwerpregel "Annulering van GROHE Blue drinkfles winactie" te sturen naar GROHE op promotion@grohe.com. De verzamelde gegevens worden verwijderd of beveiligd na het einde van de winactie of na de intentieverklaring tot intrekking.

3.4. Beroep of beroep bij de rechtbank zijn niet toegestaan. De wedstrijd en deze algemene voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland.

3.5. In het geval dat een van de bovengenoemde clausules ongeldig is, blijven alle andere clausules in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Grohe.nl maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten. Door onze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer informatie