Privacyverklaring

Als GROHE waarderen wij uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites is voor ons van groot belang. Daarom informeren wij u hieronder graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

A. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is GROHE AG (te Hemer, Duitsland) in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via "dataprotection(a)grohe.com".

Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen ‘gegevens’) binnen dit (web)portaal.

B. Gegevensverwerking bij beurzen, exposities, evenementen, trainingen en seminars

Bij gebruik van dit (web)portaal, de daarin aangeboden diensten, maar ook in het kader van industriële beurzen, exposities of evenementen, kan het voorkomen dat u gegevens aan ons verstrekt.

De specifieke gegevens, de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrondslagen, de ontvangers en doorgifte naar derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte, EER), zijn (indien van toepassing) opgenomen in onderstaand overzicht:

a) Uitwisseling van informatie en contact opnemen

Wij bieden u de mogelijkheid om informatie bij ons op te vragen. Informatie kan digitaal, op papier of in een gesprek aan u verstrekt worden. U kunt een willekeurige selectie maken uit de beschikbare informatie.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om u de opgevraagde informatie te versturen;

• Om u te contacten voor eventuele verdere ondersteuning ;

• Om u te vragen naar feedback over onze diensten en evenementen.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor statistische doeleinden voor succesbepaling en om onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij dragen relevante gegevens alleen over aan verbonden (dochter)ondernemingen in het kader van hosting- en logistieke diensten. In het geval van een persoonlijke afspraak, zullen wij de relevante data overdragen aan de dochteronderneming die voor de afspraak verantwoordelijk is. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen.

Als u informatiemateriaal aanvraagt bij onze medewerkers, zullen wij uw adresgegevens overdragen aan het bedrijf die de levering verzorgd. Wij zullen uw aanvullende contactgegevens (bijv. uw e-mailadres of telefoonnummer) alleen overdragen aan het bedrijf die de levering verzorgd indien dit noodzakelijk is voor de levering, bijvoorbeeld door het bestelvolume, met als doel een leverdatum te coördineren.

b) Registratie in het (web)portaal

Registratie kan een vereiste zijn om gebruik te kunnen maken van ons (web)portaal. De invoer van uw gegevens bestaat uit een registratieverzoek.

Ter bescherming van uw gegevens zullen wij uw e-mailadres verifiëren door middel van een zogenaamde “dubbele opt-in” procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na aanmelding een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Vervolgens wordt uw aanvraag geregistreerd, zodat wij kunnen aantonen dat het registratieproces is verlopen conform de wettelijke vereisten. Wij verzamelen hierbij de bevestigingstijd en uw IP-adres. Wij maken gebruik van serviceproviders om e-mails te versturen. Aan deze serviceproviders worden bovenstaande gegevens verstrekt.

Uw registratie wordt voltooid door te klikken op de verificatielink in de bevestigingsmail.

De verificatielink is 48 uur geldig. Indien u uw registratie niet voltooid binnen 48 uur, vervalt de geldigheid van de verificatielink en dient u een nieuwe registratieverzoek in te dienen via het (web)portaal .

Bij uw registratieverzoek vragen wij u om de volgende toestemming:

"Ik wil mij registreren voor het GROHE evenementenportaal en gebruik maken van de aangeboden diensten door GROHE. Dit houdt ook in dat GROHE de door mij geselecteerde informatie mag versturen via de communicatiekanalen die ik heb vrijgegeven. Ik ga ermee akkoord dat GROHE mijn informatie mag verwerken voor informatieverstrekking, het regelen van afspraken, het houden van enquêtes en voor statistische doeleinden, en GROHE mag mijn gegevens binnen de GROHE-groep overdragen aan de regionale GROHE-entiteit die verantwoordelijk is voor verdere ondersteuning. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar "Hospitality(a)grohe.com met effect voor de toekomst.

Bij het intrekken van uw toestemming kan het tot 96 uur duren voordat wij uw verzoek hebben verwerkt .

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art.

6 lid 1 onder a AVG.

c) Registratie voor specifieke evenementen

Om deel te nemen aan onze evenementen is registratie noodzakelijk.

Het is noodzakelijk dat u gegevens verstrekt die nodig zijn voor een specifieke registratie. De vereiste informatie is gemarkeerd, zonder deze informatie kan een registratie niet plaatsvinden.

Er wordt geen geautomatiseerd besluitvormingsproces uitgevoerd.

Bij uw inschrijving voor een specifiek evenement geeft u de volgende toestemming:

"Ik wil mij registreren voor een specifiek GROHE-evenement. Ik ga ermee akkoord dat GROHE, evenals de verantwoordelijke regionale entiteit van GROHE, mijn persoonsgegevens voor dit doel mag gebruiken, evenals voor doeleinden van planning, stemmen en communicatie, het uitvoeren van enquêtes naar aanleiding van dit evenement en voor statistische doeleinden. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar "Gdpr-hospitality(a) grohe.com" met effect voor de toekomst ".

Wanneer u gegevens namens andere individuele deelnemers invoert en er een registratie wordt uitgevoerd voor een specifiek evenement namens een ander, dient u aan te tonen dat u dezelfde toestemming zoals hierboven beschreven van de betreffende deelnemer hebt verkregen. Ook dient u de deelnemer te informeren over zijn of haar recht tot intrekking van de toesteming.

Bij het intrekken van uw toestemming kan het tot 96 uur duren voordat wij uw verzoek hebben verwerkt .

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art.

6 lid 1 onder a AVG.

d) Toestemming door het overhandigen van een visitekaartje tijdens een evenement

Zoals in de branche gebruikelijk is, betekent het uitwisselen van visitekaartjes dat u door ons benadert wilt worden voor een specifiek doel, zoals persoonlijk advies.

Binnen de kaders van de data beschermingswetgeving, heeft het overhandigen van een visitekaartje dit effect echter niet.

Om u te adviseren tijdens een bezoek aan onze beursstand of tijdens één van onze evenementen, bieden wij u de mogelijkheid om ons toestemming te geven om de gegevens van uw visitekaartje op te slaan, zodat wij vervolgens contact met u kunnen opnemen voor verdere advisering. Onze medewerkers ondersteunen u graag bij dit proces.

Als u zich alleen registreert voor een evenement en GROHE uw visitekaartje overhandigt om uw gegevens aan te vullen, maar zonder een verdere keuze te maken voor specifieke advies- of informatieaanbieding, zullen wij de volgende toestemming vragen wanneer u zich registreert:

"Ik zou graag gecontacteerd worden door GROHE AG en de regionale entiteit van GROHE die verantwoordelijk is om een afspraak te maken en verdere activiteiten te coördineren. Ik ga ermee akkoord dat GROHE de gegevens die op mijn visitekaartje staan voor dit doel mag verwerken, maar ook voor het uitvoeren van enquêtes en statistische doeleinden, en GROHE kan mijn gegevens binnen de GROHE-groep overdragen aan de regionale GROHE-entiteit die verantwoordelijk is voor verdere ondersteuning. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar "Gdpr-hospitality (a) grohe.com“ met effect voor de toekomst”.

Bij het intrekken van uw toestemming kan het tot 96 uur duren voordat wij uw verzoek hebben verwerkt .

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art.

6 par.1 a) AVG.

e) Foto- en video-opnamen

Tijdens beurzen, tentoonstellingen en evenementen mogen wij foto's en/of video-opnamen ("media") maken zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

In plaats van schriftelijke toestemming zullen wij u zo vroeg mogelijk informeren over een opnameactiviteit. Door deel te nemen aan ons evenement, bijvoorbeeld door onze beursstand te bezoeken, geeft u impliciet toestemming door een bewuste handeling.

Onze opnameactiviteiten zijn transparant en zichtbaar, en in het geval van individuele opnames zullen wij u mondeling, of in een andere vorm, vragen of u gefilmd/gefotografeerd wilt worden. Dit kan individueel of in een groep plaatsvinden. U heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een foto/filmopname door dit aan te geven bij de fotograaf of het camerateam.

Totaalopnames waarbij de focus ligt op de presentatie van het evenement in zijn geheel en niet op de presentatie van een individu/groep individuen (portretfoto) zijn hiervan uitgesloten. Video-opnames vertegenwoordigen altijd een algehele opname. Als een algemene opname wordt gemaakt waarin personen slechts "accessoires" zijn voor een scène in de zin van de wet, wordt deze opname gemaakt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 onder f AVG.

Wij gebruiken media in de vorm van overzicht foto’s of portretfoto's, ook in delen, voor publicaties in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en voor de presentatie van ons bedrijf op intranet- en internetsites, sociale media, gedrukte brochures, catalogi of via andere vormen van publicatie zoals klantevenementen en beurzen, in digitale en/of analoge vorm, wereldwijd.

Door onze beursstand te bezoeken, geeft u de volgende toestemming:

"Ik ga ermee akkoord dat GROHE AG media van mij mag produceren en draag mijn rechten op deze media royaltyvrij, zonder voorbehoud van mijn eigen rechten, over aan GROHE AG en haar dochterondernemingen voor gebruik binnen de reikwijdte van de vermelde doeleinden.

Ik kan mijn recht tot intrekking rechtstreeks uitoefenen tegenover het camerateam/fotograaf, hetzij door impliciet gedrag of door mondelinge communicatie. Ik begrijp dat ik, om mijn recht tot intrekking, uit te oefenen, bij het camerateam/fotograaf ten alle tijde kan aangeven dat ik geen portretfoto van mezelf wil en daarmee mijn toestemming aan het camerateam/fotograaf kan intrekken voor het betreffende individuele geval. In elk afzonderlijk geval heeft mijn intrekking tot gevolg dat er geen foto wordt gemaakt of, als de foto al is gemaakt, kan ik deze direct na het maken door het camerateam/fotograaf laten verwijderen."

Wij zullen uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a AVG.

C) Gegevensverwerking in het kader van de werking van dit (web)portaal

Wij verwerken gegevens tijdens het gebruik van dit (web)portaal.

De verwerking van gegevens omvat ook overdracht bij verzending.

De betreffende gegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers en doorgiften naar derde landen zijn (indien van toepassing) opgenomen in onderstaand overzicht:

a) Logbestand

Wij registreren uw bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt: de naam van de opgevraagde webpagina, datum en tijd van het ophalen, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time, toegangsstatus, hoeveelheid overgedragen gegevens, type browser en versie, besturingssysteem dat u gebruikt, verwijzende URL (eerder bezochte website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is nodig om de veiligheid van de website te waarborgen. Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 onder f AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om concrete inbreuken te verduidelijken of te onderbouwen die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden.

b) Hosting

Hosting slaat alle gegevens op die worden verwerkt in verband met de werking van deze website. Dit is noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Wij verwerken gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 onder f AVG. Om onze online diensten mogelijk te maken, maken wij gebruik van de diensten van webhostingproviders aan wie wij de bovenstaande gegevens verstrekken.

c) Nieuwsbrief

Om u te kunnen informeren over algemene informatie over ons bedrijf en ons aanbod van diensten en producten, is het mogelijk om u op onze website aan te melden voor een digitale nieuwsbrief. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de door u ingevulde gegevens (e-mailadres en andere vrijwillige gegevens) verwerkt. U geeft ons daarbij de volgende toestemming:

"Ik wil de Grohe AG nieuwsbrief ontvangen op basis van mijn interesse. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken via de afmeldlink in de nieuwsbrief."

Het versturen van de nieuwsbrief vindt plaats na registratie en op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a AVG.

d) Website-analyse en marketing

Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine datapakketten die op uw apparaten worden opgeslagen en met andere providers worden uitgewisseld. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden direct na het sluiten van uw browser verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

U kunt alle cookies die op uw apparaten zijn opgeslagen verwijderen en de gewone browsers zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen. U moet dan mogelijk elke keer dat u deze website bezoekt enkele instellingen wijzigen en de beperking van sommige functies accepteren.

D. Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of tot wanneer u gebruik maakt van uw recht tot intrekking. De wettelijke opslagvereisten kunnen de bewaartermijn van bepaalde gegevens regelen, ongeacht de doeleinden van de verwerking.

E. Uw rechten als betrokkene

a) Informatie

U kunt te allen tijde kosteloos informatie opvragen over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Voor uw eigen veiligheid behouden wij ons het recht voor om aanvullende informatie van u te vragen met als doel uw identiteit vast te stellen, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om uw verzoek te weigeren.

b) Rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en bezwaar

Als u niet langer instemt met de opslag van uw gegevens of als uw gegevens onjuist zijn, zullen wij passende maatregelen treffen om uw gegevens te verwijderen of aan te passen (voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving).

c) Dataportabiliteit

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestandaardiseerd, gestructureerd en digitaal leesbaar formaat, zodat u de gegevens, indien u dat wenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

d) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privayregelgeving via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

e) Recht om een toestemming in te trekken

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Uw verzoek tot intrekking heeft geen effect op de verwerking van gegevens voorafgaand de intrekking.

f) Beperkingen

Gegevens waarvan wij de betrokkene niet kunnen identificeren, bijvoorbeeld als ze zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden, vallen niet onder bovengenoemde rechten. Het recht op informatie, verwijdering, rectificatie of dataportabiliteit kan mogelijk worden uitgevoerd indien u ons aanvullende informatie verstrekt waarmee wij u kunnen identificeren.

g) Het uitoefenen van uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, informatie, aanpassing, verzet of verwijdering van uw gegevens of als u uw gegevens wilt overdragen aan een ander bedrijf, kunt u contact opnemen met "Gdpr-hospitality (a) grohe.com".

F. Bescherming van minderjarigen

Het geven van toestemming voor het verwerken van gegevens kan alleen worden gegeven door meerderjarigen.

G. Gegevensbeveiliging

Om de veiligheid van de door uw verstrekte gegevens te garanderen, maken wij gebruik van een TLS-codering met 128 bit. Dergelijke versleutelde verbindingen herkent u aan het voorvoegsel "https: //" in de paginalink in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina's worden aangeduid met "http: //".

Alle gegevens die u verstrekt op onze website - zoals vragen of logins - kunnen dankzij de SSL-codering niet door derden worden gelezen.

H. Wijziging van de privacyverklaring

Om ervoor te zorgen dat onze richtlijnen voor gegevensbescherming altijd voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit geldt ook wanneer de gegevensbeschermingsinformatie moet worden aangepast vanwege nieuwe of gewijzigde aanbiedingen of diensten.

Grohe AG, december 2020