VEELGESTELDE VRAGEN GROHE SENSE

Product

Wat is GROHE Sense?

GROHE Sense is een netwerkcompatibele, intelligente watersensor die gebruikers waarschuwt tegen overstroming of het binnendringen van water. Tevens worden afwijkingen in de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid gedetecteerd. De relevante kamers worden gecontroleerd om in een vroeg stadium lekkages te ontdekken en te waarschuwen voordat meer schade wordt veroorzaakt.

Hoe groot is GROHE Sense?

GROHE Sense is een watersensor met een diameter van 84 mm en een hoogte van 35 mm. De verlengset bestaat uit een wandhouder met een diameter van 84 mm en een hoogte van 4 mm inclusief de sensor, en een verlengingssensor met een hoogte van 10 mm en een diameter van 50 mm. De verlengkabel heeft een lengte van 1,2 m. GROHE Sense+ heeft dezelfde afmetingen als GROHE Sense en gebruikt dezelfde verlengset. GROHE Sense+ heeft ook een netwerkkabel met een lengte van 1 m.

Wat zijn de redenen of scenario's waarvoor GROHE Sense kan worden toegepast?

GROHE Sense wordt gebruikt om waterschade en overstroming te voorkomen uit mogelijk schadelijke bronnen. Bijvoorbeeld in het geval van een gesprongen leiding of waterlekkage uit verwarmings- en aircosystemen, uit wasmachines en drogers en uit/onder spoelbakken. Tevens kan het product worden gebruikt voor water (bijvoorbeeld regen) dat via het dak of andere kamers met openstaande ramen binnenkomt.

Is GROHE Sense een Smart Home-oplossing?

Ja. In tegenstelling tot andere Smart Home-systemen met een centrale eenheid (hub) en diverse integreerbare sensoren en actuators, is GROHE Sense speciaal ontwikkeld voor “Connected Water”, dat wil zeggen voor waterproducten en een persoonlijk waterprofiel.

Wat is Smart Home?

Smart Home levert veilige en handige toepassingen voor radio- of circuitgebaseerde apparaten en gebouwcontrolesystemen. Via Smart Home-systemen kunnen elektronische apparaten, verwarmingssystemen en veel andere apparaten eenvoudig en handig online worden gecontroleerd en bediend, of u nu thuis bent of op een andere locatie.

Wat doet GROHE Sense?

Smart Home levert veilige en handige toepassingen voor radio- of circuitgebaseerde apparaten en gebouwcontrolesystemen. Via Smart Home-systemen kunnen elektronische apparaten, verwarmingssystemen en veel andere apparaten eenvoudig en handig online worden gecontroleerd en bediend, of u nu thuis bent of op een andere locatie.

Hoe werkt GROHE Sense?

GROHE Sense meet om de 60 minuten de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte waarin de sensor is geplaatst. Elke dag worden 24 gegevensrecords verzameld en naar de GROHE ONDUS-cloud verzonden. / Als GROHE Sense een overstroming of een hoge/lage kamertemperatuur/vochtigheid detecteert, wordt meteen een waarschuwing naar de GROHE ONDUS-cloud gestuurd. De waarschuwing wordt meteen aan u getoond in de GROHE ONDUS-app.

Wat meet GROHE Sense precies?

GROHE Sense meet de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte die u hebt opgegeven. Ook worden potentiële schadegebieden en ruimten gecontroleerd om meteen een waarschuwing te geven voor onbedoelde waterlozingen, incidenten en lekkages om meer schade te voorkomen.

Met welke intervallen meet GROHE Sense de temperatuur en de vochtigheid?

Temperatuur en vochtigheid worden voortdurend gemeten en elke 60 minuten worden de waarden door GROHE Sense geregistreerd. De gegevens over vochtigheid en temperatuur worden elke dag opgeslagen in de GROHE ONDUS-cloud. / Als u meer controle wenst, kunt GROHE Sense+ gebruiken. GROHE Sense+ biedt u, naast de standaardfuncties van GROHE Sense, de optie om de actuele temperatuur- en vochtwaarden op te vragen door in de GROHE ONDUS-app op de updateknop te tikken.

Wat is het verschil tussen GROHE Sense en GROHE Sense+?

Beide producten meten voortdurend de temperatuur en de vochtigheid. GROHE Sense werkt op batterijen. Elke 60 minuten worden de temperatuur- en vochtwaarden geregistreerd en dagelijks naar de GROHE ONDUS-cloud verzonden. / GROHE Sense+ is aangesloten op het elektriciteitsnet en biedt de optie om de actuele temperatuur- en vochtwaarden op te vragen door in de GROHE ONDUS-app op de updateknop te tikken. / GROHE Sense+ heeft ook een externe sensor op de verlengkabel. Deze kan afzonderlijk worden aangeschaft als verlengset voor GROHE Sense.

Waar worden GROHE Sense-apparaten geproduceerd?

GROHE Sense is “made in Germany” en werd dus ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en wordt daar ook geproduceerd.

Is de GROHE Sense waterdicht?

GROHE Sense is beschermd tegen spatwater in overeenstemming met de internationale beschermingsnorm IPX3. In het geval van een overstroming droogt u het apparaat onmiddellijk voor u het ondersteboven draait. Als het nodig is om het apparaat schoon te maken, gebruikt u een stof- en pluisvrije doek. Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen.

Is GROHE Sense breuk- en valbestendig?

Tijdens een uitgebreide testfase heeft GROHE Sense aangetoond dat het breuk- en valbestendig is tijdens normaal gebruik. Bij onvoorzichtige, onbeoogde hantering of bevestiging op een heel grote hoogte kan niet worden gegarandeerd dat het niet breekt als het valt.

Wat gebeurt er als GROHE Sense geen wifi-verbinding heeft?

GROHE Sense maakt verbinding met het draadloze netwerk om elke 24 uur / één keer per dag gegevens te versturen. Als het geen wifi-verbinding heeft, probeert het na 24 uur opnieuw verbinding te maken. In het geval van een alarm maakt GROHE Sense een directe verbinding met het draadloze netwerk. Als er geen wifi-verbinding is, probeert het om de drie minuten verbinding te maken met het draadloze netwerk en zendt het een visueel en akoestisch waarschuwingssignaal uit; het knippert rood en piept om de drie minuten tot de batterijen leeg zijn.

Overstromingsalarm

Hoe neemt GROHE Sense een lekkage waar?

Er zitten twee gouden pinnen op de onderkant van GROHE Sense. Wanneer deze twee pinnen zijn verbonden door stromend water, activeert een kortsluiting een alarm dat onmiddellijk naar de app wordt verzonden.

Wat gebeurt er wanneer GROHE Sense een lekkage waarneemt?

Er wordt een alarm verzonden naar jou en je contactpersonen voor noodgevallen, afhankelijk van je meldingsinstellingen voor berichten, sms en e-mail. Het apparaat begint ook rood te knipperen en te piepen. Als je GROHE Sense gebruikt, wordt het akoestische en optische signaal na 1 uur gestopt en 23 uur later weer gestart (elke dag, totdat de batterijen leeg zijn). Het alarm van de Sense+ wordt tussentijds niet onderbroken. Je moet de contactpennen aan de onderkant van het apparaat met een niet-pluizende doek drogen om het apparaatalarm te stoppen.

Als mijn GROHE Sense een overstroming vaststelt, is er geen alarmsignaal te horen.

In sommige gevallen kan het een tijdje duren totdat het alarmsignaal te horen is. Onafhankelijk daarvan wordt er een bericht verstuurd naar de GROHE ONDUS-app, zodat je zo snel mogelijk wordt gewaarschuwd.

Meting van temperatuur en luchtvochtigheid

Hoe vaak meet GROHE Sense de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid?

De temperatuur en luchtvochtigheid worden voortdurend gemeten. De data wordt 1x per uur opgeslagen. De gegevens over luchtvochtigheid en temperatuur worden 1x per 24 uur doorgestuurd naar de GROHE Ondus cloud.

Wat is het verschil tussen GROHE Sense en GROHE Sense+?

Beide producten meten voortdurend de temperatuur en de luchtvochtigheid. GROHE Sense verstuurt de gegevens over de luchtvochtigheid en temperatuur één keer per dag naar de cloud. Met GROHE Sense+ heb je daarnaast de mogelijkheid de actuele temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden via de actualisatieknop in de app op te vragen.

Meet GROHE Sense die absolute of de relatieve luchtvochtigheid?

GROHE Sense meet de relatieve luchtvochtigheid. De relatieve luchtvochtigheid is afhankelijk van de temperatuur. Een luchtvochtigheid van 100 % betekent dat de lucht bij de gegeven temperatuur volledig is verzadigd met water.

Wat is het normale bereik/de normale waarde voor luchtvochtigheid?

Afhankelijk van het klimaat en de leeftijd van het gebouw, varieert de luchtvochtigheid bij normale omstandigheden van 30 tot 60-65 %. / De werkelijke luchtvochtigheid hangt echter af van de situatie in de kamer en waarvoor ze wordt gebruikt. In de eerste plaats is het belangrijk om onderscheid te maken tussen vochtige en droge ruimten die een verschillend luchtvochtigheidsbereik hebben. / Bij het instellen van GROHE Sense moet u daarom opgeven of u de sensor in een vochtige of droge ruimte plaatst. / Bij een luchtvochtigheid van meer dan 65 procent kunnen zich schimmels vormen.

Boven welk luchtvochtigheidsniveau ontstaan mogelijk problemen?

De luchtvochtigheid varieert bij normale omstandigheden van 30 tot 60–65 %. Deze grenswaarden zijn de fabrieksinstellingen voor GROHE Sense. U kunt deze echter zelf aanpassen. / In een droge ruimte geeft GROHE Sense een melding als de luchtvochtigheid onder 30 procent komt en/of hoger is dan 65 procent. (Bij een luchtvochtigheid van meer dan 65 procent kunnen zich schimmels vormen.) In een droge ruimte geeft GROHE Sense een melding als de luchtvochtigheid onder 30 procent komt en/of hoger is dan 60 procent. / Omdat de luchtvochtigheid snel kan wisselen, dalen of stijgen (bijvoorbeeld in een badkamer wanneer u een douche neemt of in de keuken tijdens het koken), wordt de regel gehanteerd dat de waarde drie uur achtereen buiten de grenswaarden moet vallen voordat een waarschuwing wordt gegeven.

Wat is het normale bereik/de normale waarde voor temperatuur?

Dit is afhankelijk van de ligging van de ruimte en hoe de locatie wordt gebruikt. Voor ruimtes die voor koude zaken worden gebruikt, gelden andere temperatuurvereisten dan voor warmere toepassingen. / U kunt zelf op elk moment de grenswaarde definiëren waarboven of waaronder GROHE Sense aangeeft dat de temperatuur niet meer geschikt is. De standaardinstelling is onder 10 °C en boven 35 °C. / Als de temperatuur daalt tot 3 °C of lager en er risico van bevriezing is, ontvangt u automatisch een melding.

Boven welke temperatuur ontstaan mogelijk problemen?

Dit is afhankelijk van de ligging van de ruimte en hoe de locatie wordt gebruikt. U kunt zelf kiezen bij welke grenswaarde GROHE Sense u een waarschuwing stuurt. / Als GROHE Sense een temperatuur meet die de ingestelde bovengrens overschrijdt of daalt onder de opgegeven ondergrens, ontvangt u een melding in de GROHE ONDUS-app op uw smartphone of tablet. / De standaardinstelling is onder 10 °C en boven 35 °C. Als u geen eigen grenswaarde hebt ingesteld, ontvangt u een melding van GROHE Sense als de temperatuur boven of onder de standaardinstelling komt. / De kans op bevriezing is belangrijk bij het meten van de temperatuur. Als de temperatuur daalt tot 3 °C of lager en er risico van bevriezing is, ontvangt u automatisch een melding.

Installatie

Wat zijn de onderdelen van GROHE Sense?

De doos met GROHE Sense bevat het apparaat, drie AAA-batterijen en de instructies.

Wat is opgenomen in de verlengset voor GROHE Sense?

De verlengset omvat een wandadapter met verlengkabel, een sensor en instructies. U hebt een GROHE Sense nodig met de verlengset.

Wat zijn de onderdelen van GROHE Sense+?

De doos met GROHE Sense+ bevat het apparaat, een voedingskabel met stekker, een wandplaat met verlengkabel, een sensor en instructies.

Waarmee moet ik rekening houden bij het installeren van GROHE Sense?

De volgende punten zijn uiterst belangrijk: Volg de instructies en de aanbevelingen voor het installeren en bedienen van GROHE Sense. In de GROHE ONDUS-app vindt u een gedetailleerde toelichting (zelfstudie) en instructies die u stapsgewijs door het proces leiden.

Kan ik de GROHE Sense zelf installeren?

Ja. Volg de instructies en de aanbevelingen voor het installeren en gebruiken van GROHE Sense.

Hoe werkt de GROHE Sense verlengset?

De verlengset verlengt de meetpennen van de GROHE Sense. / De sensor aan het einde van de verlengkabel heeft een geringe hoogte en past daardoor onder wasmachines en vaatwassers. De set kan ook in moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt of in hoeken waar de sensor niet kan komen of het risico loopt om te worden beschadigd.

Wat kan ik doen als GROHE Sense te groot is voor de locatie die ik wil controleren?

Probeer de verlengset, die een verlengkabel van 1,2 m heeft. Bevestig de wandhouder van de verlengset met de twee meegeleverde schroeven. Plaats de verlengingssensor op een plat (niet-elektrisch geleidend) oppervlak, waarbij de pennen het oppervlak raken. / U kunt GROHE Sense+ ook installeren als u een verlengingsproduct wilt gebruiken dat ook op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Is er ondersteuning beschikbaar als ik vragen heb over het installeren of het gebruiken van het product?

Ja. Neem contact op met het GROHE ONDUS-ondersteuningsteam in uw land. Het e-mailadres is ondus_(uw landcode)@grohe.com.

Mijn GROHE Sense wiebelt wanneer ik het apparaat op de vloer plaats. Is het beschadigd?

Nee, de sensor is niet beschadigd. De sensor is zo ontworpen dat beide pennen altijd de vloer raken.

Kan ik een ander draadloos netwerk kiezen voor mijn GROHE Sense?

Als u GROHE Sense wilt verbinden met een ander draadloos netwerk, moet het apparaat worden gereset en verwijderd. Verwijder het apparaat in de app en voeg het opnieuw toe. Na de vraag of u de batterijen wilt plaatsen, houdt u de resetknop circa 5 seconden ingedrukt (met batterijen geplaatst) zoals wordt beschreven in de instructies. Na 5 seconden begint het apparaat rood te knipperen en wordt het gereset. Vervolgens knippert het blauw en is het gereed om opnieuw te worden verbonden. Volg daarvoor het installatieproces in de app.

Wat kan ik doen wanneer de WiFi-verbinding niet stabiel genoeg is of wanneer de voor de verbinding met GROHE Sense vereiste WiFi-verbinding niet kan worden gevonden?

Hier vind je meerdere mogelijke oplossingen

 • Je kunt een repeater installeren, die het WiFi-signaal in de buurt van het product versterkt.
 • Als je een UTP-verbinding hebt, kun je een access point of een repeater (meestal heb je de keuze uit deze twee besturingsmodi) direct op de UTP-verbinding installeren.
 • De laatste optie is het gebruik van stroomkabelproducten. Hierbij installeer je een stroomkabelaansluiting in de buurt van de router en een in de buurt van het product. Kies een stroomkabelproduct met WiFi-functie, anders heb je nog een repeater/access point nodig.

Wat kan ik doen als ik geen verbinding met mijn privé-WLAN kan maken?

Stap 1: controleer of uw WLAN-dekking voldoende is

Mogelijk is er een probleem met de WLAN-dekking. U kunt hieronder informatie over mogelijke oorzaken en oplossingen vinden. Een app voor het testen van uw WLAN zou van groot nut kunnen zijn om het potentiële probleem vast te stellen. Wij bevelen WiFi Analyzer aan (naam voor Android en iOS identiek).

Potentieel probleem: de afstand tot de router is te groot.
Test: controleer de WLAN-prestaties, terwijl u afstand van uw router neemt.
Oplossing: om dit probleem op te lossen, kunt u een repeater of een nieuwe router met betere prestaties installeren.

Potentieel probleem: doorobstakels zoals dikke muren wordt het WLAN-signaal zwakker
Test: test de WLAN-prestaties aan de ene zijde van de muur en vergelijk deze met de prestaties aan de andere zijde.
Oplossing: u kunt powerline-adapters gebruiken die het WLAN-signaal via het elektriciteitsnet van het huis overdragen.

Potentieel probleem: overlappende WLAN-netwerken in een gebied. Iedere router gebruikt een kanaal van 1 tot 11 dat door de router automatisch wordt geselecteerd. In zeer dichtbewoonde gebieden kan bij het gebruik van deze kanalen overlapping ontstaan.
Test: de app toont u welke kanalen het meest worden gebruikt.
Oplossing: wijzig handmatig het kanaal op uw router naar een kanaal dat niet overbelast is. Lees met betrekking tot dit onderwerp de handleiding van uw router.

Potentieel probleem: te veel apparaten gebruiken hetzelfde WLAN-netwerk. Hierdoor kan de WLAN-verbinding trager worden, vooral wanneer gebruikers voortdurend video's downloaden of streamen. 
Test: de app toont u hoe snel het WLAN is.
Oplossing: installeer een router met een grotere capaciteit of gebruik WLAN-routers via mesh-netwerken.

Stap 2: als uw WLAN-dekking voldoende is, hebt u mogelijk een probleem met uw router. Om hierachter te komen, neemt u de volgende stappen: 

 • Gebruikt u een WLAN-netwerk met een frequentie van 2,4 GHz?
  Om de Sense in uw WLAN-netwerk te kunnen integreren, moet het netwerk een frequentie van 2,4 GHz gebruiken. Het apparaat werkt niet met een frequentie van 5,0 GHz. U kunt dit in de instellingen van uw router zien en aanpassen.
 • Is uw privé-WLAN met WPA/WPA2 beveiligd?
  GROHE Sense werkt niet samen met open WLAN-netwerken, maar heeft een met WPA of WPA2 beveiligd WLAN-netwerk nodig. Dat betekent dat uw privé-WLAN met een wachtwoord van minstens acht tekens moet worden beschermd.
 • Is MAC-filtering geactiveerd?
  MAC-filtering is een beveiligingsmethode voor WLAN-netwerken. WLAN-routers laten alleen bekende/geregistreerde apparaten toe. MAC-filtering is standaard niet geactiveerd, maar moet handmatig worden ingesteld. Als u MAC-filtering hebt geactiveerd, deactiveert u deze of voegt u het MAC-adres van de GROHE Sense toe aan uw router. Om achter het MAC-adres van uw GROHE Sense te komen, downloadt u de app voor het testen van WLAN, start u de integratiemodus (blauw knipperende LED) van het apparaat door de batterijen te plaatsen en verbindt u vervolgens het apparaat met uw smartphone. De app toont u het MAC-adres van het apparaat.
 • Zijn de poorten 433 (HTTPS) en 80 (HTTP) geopend?
  Poorten zijn verbindingen van uw netwerk via welke communicatie van uw WLAN-netwerk en andere diensten mogelijk is. Poort 433 en poort 80 moeten zijn geopend om een verbinding tussen de GROHE Sense en uw WLAN-netwerk tot stand te brengen. In de meeste gevallen zijn deze poorten standaard geopend. Lees de handleiding van uw router als dat niet het geval is.
 • Is DHCP op de router geactiveerd?
  DHCP, een communicatieprotocol voor de communicatie tussen het WLAN-netwerk en apparaten, moet voor het gebruik van de GROHE Sense worden geactiveerd. DHCP is standaard op routers geactiveerd. Op het volgende adres vindt u een uitleg over hoe u erachter kunt komen of DHCP geactiveerd is resp. hoe u het kunt activeren: http://www.wikihow.com/Configure-a-Router-to-Use-DHCP
 • Ondersteunt de router IPv4?  
  IPV (Internet Protocol Version) is een communicatiemethode van uw router en de aangesloten apparaten. Er zijn verschillende typen: IPv4 en IPv6. De GROHE Sense gebruikt IPv4 voor de communicatie, wat betekent dat de WLAN-router eveneens op IPV4 moet worden ingesteld. In de meeste gevallen ondersteunen routers zowel IPV4 als IPV6. U kunt dit in de instellingen van uw router controleren en wijzigen. Uitleg hierover vindt u hier: http://testingfreak.com/change-enabledisable-ipv4-ipv6-computer-windows/

Ik ontvangt een foutbericht wanneer ik de activeringskoppeling in mijn mailbox volg.

De activeringskoppeling is slechts 24 uur geldig. Als deze periode is verstreken, kunt u een nieuwe activeringskoppeling aanvragen. Log in met uw accountgegevens in de GROHE ONDUS-app.

Moet de GROHE ONDUS-app de GROHE Sense-waarden lezen?

Ja.

Waarom is het aantal locaties (woningen) dat ik kan gebruiken in de GROHE ONDUS-app beperkt tot vier?

Als u vier locaties (woningen) definieert voor GROHE Sense, vormt dit een logische en werkbare combinatie. Het gaat bijvoorbeeld om uw woning (huis/flat), uw vakantiehuis, uw werkplek en de woning van uw ouders (huis/flat).

Als ik meerdere GROHE Sense-apparaten gebruik, worden deze dan afzonderlijk weergegeven in de GROHE ONDUS-app?

Ja. Om onderscheid te maken, wordt duidelijk aangegeven op welke locatie (huis) en in welke kamer het apparaat is geplaatst.

Waarom zie ik in de GROHE Ondus-app meerdere huizen met kamers?

De GROHE ONDUS-app kan GROHE Sense-apparaten controleren en instellen in maximaal vier huizen, flats enzovoort. U kunt deze zelf vaststellen. / Bij vier huizen gaat het bijvoorbeeld om uw woning (huis/flat), uw vakantiehuis, uw werkplek en de woning van uw ouders (huis/flat). / Voor elk van deze huizen hebben we standaardkamers gedefinieerd die u naar wens kunt kiezen in de app. U kunt ook eigen kamers definiëren en een naam geven. / Zo krijgt u altijd de precieze locatie als u een waarschuwing ontvangt. / Met dit huis/kamer-concept hebt u altijd een overzicht in de GROHE ONDUS-app en beschikt u over een optimale waterbeveiliging.

Huurhuis of verhuizen

Kan ik GROHE Sense ook gebruiken als huurder?

Ja. GROHE Sense kan eenvoudig worden geïnstalleerd zonder aanpassingen in de constructie. U hebt niet de toestemming van de huisbaas of de eigenaar nodig.

Kan ik GROHE Sense meenemen als ik verhuis?

Ja. GROHE Sense werkt draadloos en kan daarom eenvoudig worden meegenomen wanneer u verhuist. De apparaten kunnen snel worden verwijderd en zijn meteen klaar voor gebruik op een andere locatie.

Vereisten voor gebruik Sense

Welke vereisten gelden er voor het gebruik van GROHE Sense?

Voor het gebruiken van GROHE Sense moet u beschikken over een WLAN-verbinding op de gebruikslocatie. Uw router moet HTTP/HTTPS ondersteunen op poorten 80/443, gebruikmaken van de 2,4 GHz-band en de protocollen IEEE 802.11b/g/n en de veiligheidsstandaard WPA (liefst WPA-2) ondersteunen. Alleen de wifi-kanalen 1-11 kunnen worden gebruikt. / Ook moet de GROHE ONDUS-app zijn geïnstalleerd op uw smartphone of tablet. U kunt de app downloaden via Apple App Store (iOS) of via Google Play (Android). Uw smartphone moet werken met Apple iOS 9 of hoger/Android 4.3 of hoger.

Is een internetverbinding vereist voor het gebruiken van GROHE Sense?

Ja, er is een draadloze internetverbinding nodig voor de aanvankelijke instelling en het verzenden van gegevens.

Kan ik meerdere GROHE Sense-apparaten bedienen via de GROHE ONDUS-app op mijn smartphone of tablet?

Ja.

Welk besturingssysteem heeft mijn smartphone of tablet nodig om de GROHE ONDUS-app te gebruiken?

De GROHE ONDUS-app is beschikbaar voor Apple iOS 9 of hoger en Android 4.3 of hoger.

Kunnen meerdere personen dezelfde GROHE Sense bedienen via meerdere smartphones of GROHE ONDUS-apps?

Ja, meerdere personen hebben toegang tot hetzelfde app-account voor het bedienen van de geïnstalleerde apparaten.

Onderhoud en verbruik

Hoeveel onderhoud is vereist voor GROHE Sense?

Er is nauwelijks onderhoud nodig. Zorg dat GROHE Sense droog en redelijk schoon blijft. Zodat hij, en dan vooral de sensor in het midden aan de onderzijde, niet stoffig of kleverig wordt.

Heeft GROHE Sense regelmatig onderhoud nodig in de winkel of door een specialist?

Nee. GROHE Sense hoeft geen regelmatige of occasionele inspecties in de winkel of door een specialist te ondergaan. / Zorg enkel voor dat GROHE Sense droog en redelijk schoon blijft. Zodat hij, en dan vooral de sensor in het midden aan de onderzijde, niet stoffig of kleverig wordt.

Hoe lang gaan de batterijen in GROHE Sense mee?

Bij normaal gebruik van GROHE Sense gaat een set batterijen (vier AAA-batterijen) vier jaar mee. / In geval van energie-intensief gebruik - bijvoorbeeld frequent (opnieuw) instellen van een draadloos netwerk of frequente lekkagewaarschuwingen (waarschuwingssignaal en rood licht) – wordt de levensduur van de batterij overeenkomstig gereduceerd.

Stuurt GROHE Sense een waarschuwing als de batterijen bijna leeg zijn?

Ja. Als de batterijstatus onder 5 procent daalt, ontvangt u een waarschuwing hierover in de app op uw smartphone of tablet. / U kunt de huidige batterijstatus van GROHE Sense op elk moment bekijken in de GROHE Ondus-app. Die rapporteert de batterijstatus telkens er verbinding wordt gemaakt met de GROHE ONDUS-cloud. Deze wordt weergegeven in stappen van 20 procent. / Indien u de batterijstatus en waarschuwingsmeldingen negeert, informeert GROHE Sense u opnieuw als de batterijen leeg zijn en laat het u weten dat hij dan is gedeactiveerd.

Hoe weet ik dat de batterijen in een GROHE Sense bijna leeg zijn?

Als de batterijstatus onder 5 procent daalt, ontvangt u een waarschuwing hierover in de app op uw smartphone of tablet. / U kunt de huidige batterijstatus van GROHE Sense op elk moment bekijken in de GROHE Ondus-app. Die rapporteert de batterijstatus telkens er verbinding wordt gemaakt met de GROHE ONDUS-cloud. Deze wordt weergegeven in stappen van 20 procent.

Wat moet ik doen als de batterijen leeg zijn?

Open de behuizing van uw GROHE Sense door het deksel met een lichte draaibeweging te verwijderen. Vervang de drie AAA-batterijen. / Alternatief kunt u een GROHE Sense+ gebruiken. Dit apparaat is verbonden met de stroomvoorziening en heeft dus geen batterijen nodig.

Kan ik de batterijen in GROHE Sense zelf vervangen?

Ja. Open de behuizing van uw GROHE Sense door het deksel met een lichte draaibeweging te verwijderen. Vervang de drie AAA-batterijen.

Hoeveel stroom verbruikt de op het elektriciteitsnet aangesloten GROHE Sense+?

Ong. 6,5 kWh per jaar

Heeft de op het elektriciteitsnet aangesloten GROHE Sense+ batterijen voor het geval van een stroomonderbreking?

Nee, hij heeft geen batterijen.

Wat moet ik doen om GROHE Sense opnieuw te gebruiken nadat hij in contact is gekomen met water?

Als GROHE Sense volledig onder water is, droogt u het eerst met een pluisvrije doek, vervolgens opent u het deksel en droogt u het apparaat grondig. Met inbegrip van de batterijen en batterijcontactpunten. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of een droger. Als enkel de sensor van GROHE Sense in contact is gekomen met water, veegt u de GROHE Sense gewoon met een pluisvrije doek om het te drogen. Hij is dan opnieuw klaar voor gebruik.

Wat is de levensduur van een GROHE Sense-apparaat?

Als het voorzichtig wordt behandeld zonder schade op te lopen, regelmatig wordt gebruikt op een droge plaats en op normale wijze schoon wordt gehouden, is er geen voorzienbare maximale levensduur voor GROHE Sense.

Moet ik GROHE Sense na een bepaalde gebruiksperiode vervangen?

Nee. Als het voorzichtig wordt behandeld zonder schade op te lopen, regelmatig wordt gebruikt op een droge plaats en op normale wijze schoon wordt gehouden, hoeft u GROHE Sense niet “om veiligheidsredenen” te vervangen.

Kan ik mijn gegevens en instellingen wissen als ik GROHE Sense vervang of verwijder?

Ja.

Hoe kan ik mijn gegevens en instellingen wissen als ik GROHE Sense vervang of verwijder?

U kunt GROHE Sense met de resetknop resetten naar de fabrieksinstellingen. Houd de knop gedurende vijf seconden ingedrukt.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op via Whatsapp: 06-10442100

Veelgestelde vragen GROHE Sense Guard

Waarneming van leidingbreuk en lekkage

Wat gebeurt er als de GROHE Sense Guard geen stroom heeft?

Om te garanderen dat je tijdens een stroomstoring vers drinkwater blijft krijgen, blijft het ventiel in deze periode geopend. Je ziet ook in de app dat het systeem niet verbonden is. Zodra de stroomvoorziening is hersteld, start het systeem opnieuw op.

Wat gebeurt er als de GROHE Sense Guard geen WiFi-verbinding heeft?

De GROHE Sense Guard blijft functioneren. Bij een leidingbreuk wordt deze waargenomen en het water afgesloten. De gegevens worden bijgewerkt zodra de verbinding is hersteld, omdat het systeem over een buffergeheugen van maximaal 30 dagen beschikt, afhankelijk van je verbruiksgedrag. De verbindings-led kleurt in dit geval rood.

Hardware

Welke aansluitingen worden ondersteund?

De GROHE Sense Guard wordt met een 1”-aansluiting en ¾”-adapter geleverd. Deze diameters komen overeen met de op de Europese markt gebruikelijke aansluitingen. Als je een andere aansluiting nodig hebt, kan een sanitairdealer een passende oplossing bieden. Als je leidingen met grotere diameter hebt, moet je eerst met je installateur bespreken of de GROHE Sense Guard in je huis geïnstalleerd kan worden, zonder dat het bij jou gebruikelijke stromende water wordt beïnvloed. De GROHE Sense Guard is een product voor een particulier huishouden met een maximaal verbruik van ongeveer 85 l/min.

Hoe lang is de stroomkabel?

70 centimeter. Je kunt op elk moment in de elektronicahandel een verlengkabel aanschaffen. Je hebt een witte 12-VDC-zwakstroomkabel nodig met een stekker en een manchet, F 5,5 x 2,1 mm/M 2,1 mm.

Wat is onderdeel van levering?

In de verpakking vindt je 1x de waterloop met twee 3/4”-messingaansluitingen, een voedingsstekker met kabel en de voor de installatie vereiste technische productinformatie.

We raden de installatie van de GROHE Sense Guard met een wandmontageset 22501000 aan. De wandmontageset garandeert een eenvoudige installatie. We raden bovendien aan voor en na de GROHE Sense Guard een blokkeringsventiel te installeren, wat eventueel vereist onderhoud vergemakkelijkt en versneld.

Installatie

Hoe wordt de Sense Guard geïnstalleerd?

GROHE raadt montage door een gecertificeerde installateur aan, omdat de montage in de buurt van de watermeter plaatsvindt en ondeskundige installatie de watervoorziening van het hele huis kan beïnvloeden. Let altijd op de technische productinformatie meegeleverd bij het product of de gedetailleerde online versie. Je kunt ook de montagevideo op onze website of op YouTube bekijken.

Wij raden bovendien een montage van de GROHE Sense Guard met onze wandmontageset 22501000 aan, wat een veilige montage garandeert.

Hoe wordt de GROHE Sense Guard verbonden met de Grohe ONDUS app?

Laad eerst de app uit de Apple App Store of de Google Play Store. Registreer jezelf en richt je huis en je ruimtes in, voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Voeg de GROHE Sense Guard toe aan een van je ruimtes, waar je op het plussymbool (+) klikt of deze via de catalogus toevoegt. Geef hem een naam en bepaal de naam van de ruimte. Schakel de GROHE Sense Guard in en maak verbinding met WiFi-verbinding. Voer hiervoor de SSID van de GROHE Sense Guard SSID en het wachtwoord in, dat op de achterzijde van het product vermeld is. Als je het product al hebt gemonteerd en het wachtwoord niet herkent, kun je hiervan met je mobiele apparaat met ingeschakelde flitser een foto maken.

Wat kan ik doen wanneer de WiFi-verbinding niet stabiel genoeg is of wanneer de voor de verbinding met de GROHE Sense Guard vereiste WiFi-verbinding niet kan worden gevonden?

Hier vind je meerdere mogelijke oplossingen

 • Je kunt een repeater installeren, die het WiFi-signaal in de buurt van het product versterkt.
 • Als je een UTP-verbinding hebt, kun je een access point of een repeater (meestal heb je de keuze uit deze twee besturingsmodi) direct op de UTP-verbinding installeren.
 • De laatste optie is het gebruik van stroomkabelproducten. Hierbij installeer je een stroomkabelaansluiting in de buurt van de router en een in de buurt van het product. Kies een stroomkabelproduct met WiFi-functie, anders heb je nog een repeater/access point nodig.

Bescherming

Kan een hacker mijn watertoevoer stopzetten?

GROHE stelt alles in het werk om een veilig en beschermd gebruik van haar producten te kunnen garanderen. Daarom maken we gebruik van de nieuwste veiligheidsmaatregelen om oneigenlijk gebruik of inbreuk op de privacy te voorkomen, en om je privacy te beschermen. GROHE zal indien nodig ook voor firmware-updates zorgen, die via de app worden gedistribueerd. Als hackers erin slagen in te breken in het systeem, is je watertoevoer te allen tijde veiliggesteld als je de stekker uit het stopcontact haalt. Je kunt dan later een update uitvoeren zodra een firmware-update beschikbaar is.

Veelgestelde vragen GROHE ONDUS App

Compatibiliteit

Welke mobiele apparaten en besturingssystemen worden door de GROHE ONDUS app ondersteund?

Mobiele Apple-apparaten met iOS versie 9.0 of hoger en mobiele Android-apparaten met Android 4.3 of hoger worden ondersteund.

Vereisten voor alle apparaten:

 • - pixeldichtheid van min. 160 dpi
 • - pixelresolutie van min. 320 x 470

Welke andere Smart Home-apparaten kunnen worden verbonden met de GROHE app?

Op het uitrolmoment zijn er geen andere producten die aangesloten kunnen worden. GROHE plant voor de nabije toekomst samenwerkingen die altijd gebaseerd zullen zijn op de communicatiestandaarden WiFi en Bluetooth, zodat verbindingen altijd op deze protocollen worden gebaseerd.

Welke verbindingsprotocollen gebruiken GROHE producten voor de GROHE ONDUS cloud?

GROHE producten gebruiken het WiFi-protocol voor verbinding met de thuisrouter. De router moet HTTPS, 2,4 GHz en IEEE 802.11b/g/n ondersteunen. Poort 80 moet open zijn en kan alleen voor de WiFi-kanalen 1–11 worden gebruikt.

Hoe zorg ik dat ik pushmeldingen ontvang?

Pushmeldingen kunnen alleen worden geactiveerd als de aanvankelijke instelling van GROHE Sense correct is uitgevoerd. Met name de wifi-verbinding en de GROHE ONDUS-app moeten correct op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd en u moet zich hebben aangemeld als gebruiker van GROHE ONDUS-cloud. Bovendien moet uw GROHE Sense zijn aangemeld bij de GROHE ONDUS-app. Pushmeldingen via de GROHE ONDUS-cloud kunnen alleen naar u worden verzonden en naar de contactpersoon voor noodgevallen die u hebt opgegeven, als het draadloze netwerk waarmee de GROHE Sense is verbonden, altijd internetverbinding heeft en GROHE Sense de gewenste informatie naar de GROHE ONDUS-cloud kan verzenden.

Ik kan de GROHE ONDUS-app niet vinden in de App Store of in Google Play.

GROHE Sense en GROHE Sense Guard worden momenteel uitsluitend in Europa en in het Midden-Oosten verkocht. Het is niet mogelijk om de app in andere landen te downloaden.

Komen er upgrades/uitbreidingen voor de GROHE ONDUS-toepassing?

In de nabije toekomst worden extra slimme GROHE-apparaten in het systeem geïntegreerd. De GROHE Ondus-app wordt regelmatig bijgewerkt en verbeterd.

Hoe kom ik te weten of er updates zijn voor de GROHE ONDUS-app?

Updates worden aangekondigd in Apple App Store (iOS) of Google Play (Android).

Wat is het maximumaantal GROHE Sense-apparaten dat kan worden bediend via de GROHE ONDUS-app?

Er is geen limiet voor het aantal apparaten. U kunt GROHE Sense-apparaten installeren en bedienen op alle plaatsen waar het risico van overstroming bestaat of waar u de temperatuur of luchtvochtigheid wilt controleren. U kunt maximaal vier huizen toevoegen in de GROHE ONDUS-app.

Kunnen ook andere apparaten, zoals gassensoren, worden toegevoegd en bediend met de GROHE ONDUS-app?

Nee. In de toekomst komen er wel andere toepassingen voor water. GROHE werkt ook aan het verbinden van GROHE ONDUS met de grote Smart Home-platforms.

Welke andere Smart Home-apparaten kunnen worden verbonden met de GROHE ONDUS-app?

Bij de introductie waren er geen andere producten die kunnen worden verbonden. GROHE wil in de nabije toekomst gaan samenwerken met operators voor grote Smart Home-platforms.

Hoe delete ik een GROHE Sense-apparaat van de app?

Druk daarvoor op “Mijn huizen” in het hoofdmenu, selecteer het overeenkomstige huis en de overeenkomstige kamer en druk vervolgens op bewerken, rechts bovenaan. Er verschijnt een delete-symbool naast het apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch resetten door de resetknop onder het deksel gedurende 5 seconden in te drukken.

Hoe registreer ik GROHE Sense nadat ik het heb gereset naar de fabrieksinstellingen?

In de veronderstelling dat u de GROHE Ondus-app reeds op uw smartphone of tablet hebt, hebt registreerd en uw huis en uw kamers reeds hebt ingesteld: Voeg GROHE Sense toe aan een kamer door op het plussymbool (+) te klikken of door GROHE Sense toe te voegen via de catalogus. Geef een naam in en bepaal de kamer. Plaats u de drie meegeleverde AAA-batterijen en breng een wifi-verbinding tot stand door de GROHE Sense-SSID te selecteren en het wachtwoord in te voeren dat u op de achterkant van het product vindt.

Wat kan ik doen als mijn app stopt met werken?

Controleer uw internetverbinding en indien nodig maakt u opnieuw verbinding met uw mobiele netwerk of WIFI. Vervolgens start u de app opnieuw. Zorg ervoor dat u de recentste versie van de app gebruikt. Controleer in de Apple App Store of in de Google Play Store of er updates beschikbaar zijn. / Als geen van deze punten het probleem oplossen, neem u contact op met de ondersteuning van GROHE ONDUS.

Kan ik hulp krijgen bij een storing van GROHE Sense of als de GROHE ONDUS-cloud niet bereikbaar is en ik niet weet wat te doen?

Ja. Neem contact op met het GROHE ONDUS-ondersteuningsteam in uw land op het e-mailadres ondus_(landcode)@grohe.com. U kunt de contactgegevens in de GROHE ONDUS-app vinden.

Welke transmissietechnologie gebruikt GROHE Sense?

Het gebruikt WLAN op basis van het MQTT-berichtprotocol dat speciaal voor dit doel werd ontwikkeld. De te versturen gegevens worden gecodeerd om onderschepping door externe partijen te voorkomen en worden naar de cloudserver gestuurd. Veilige toegang voor registratie op de server is gegarandeerd. De registratie vindt plaats zonder enige ingave door de gebruiker. Nadat de relevante gegevens zijn verstuurd, wordt het verbindingskanaal opnieuw gesloten.

Welke verbindingsprotocols gebruiken GROHE-producten voor de GROHE ONDUS-cloud?

Voor het gebruiken van GROHE Sense moet u beschikken over een WLAN-verbinding op de gebruikslocatie. Uw router moet HTTP/HTTPS ondersteunen op poorten 80/443, gebruikmaken van de 2,4 GHz-band en de protocollen IEEE 802.11b/g/n en de veiligheidsstandaard WPA (liefst WPA-2) ondersteunen. Alleen de wifi-kanalen 1-11 kunnen worden gebruikt.

Berichten en fouten

Ontvang ik alleen berichten wanneer ik ben verbonden met mijn lokale WiFi-netwerk?

GROHE Sense moet verbinding hebben met internet via wifi (router). / Voor uw smartphone hebt u alleen een werkende internetverbinding nodig om pushmeldingen op uw smartphone te ontvangen. Dit kan een mobiel netwerk zijn of een wifi-verbinding. GROHE ONDUS kan u of andere contactpersonen ook via e-mail op de hoogte brengen als zich een noodgeval voordoet.

Hoe zorg ik dat ik meldingen en waarschuwingen zie op het vergrendelscherm van mijn smartphone?

Controleer in de instellingen van uw smartphone of GROHE ONDUS toestemming heeft om berichten naar het vergrendelscherm te sturen.

Mijn app werkt niet meer, wat kan ik doen?

 • Controleer je internetverbinding en maak indien nodig opnieuw verbinding met je mobiele netwerk of WiFi
 • Start de app opnieuw op
 • Controleer of je de nieuwste versie van de app gebruikt. Controleer in de Apple App Store of in de Google Play Store of er updates beschikbaar zijn
 • Als deze maatregelen het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met de GROHE klantenservice.

Ik krijg een foutmelding als ik op de activeringslink in mijn e-mail klik.

De activeringslink is maar 24 uur geldig. Indien de termijn van 24 uur is verlopen, kan er een nieuwe activeringslink worden aangevraagd. Daarvoor moet je proberen om je met de geselecteerde accountgegevens bij de GROHE ONDUS-app aan te melden.

Kan ik pushmeldingen ook uitzetten in de GROHE Ondus-app?

Tijdens de installatie vraagt de GROHE ONDUS-app of u pushmeldingen wilt ontvangen. Deze instelling kan naderhand worden gewijzigd in de app. U kunt dit het beste toestaan. / Als u geen pushmeldingen toestaat, beperkt u de hoofdfunctie van GROHE Sense. U wordt dan niet op tijd gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen en schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur.

Stuurt GROHE Sense een waarschuwing als een bepaald luchtvochtigheidsniveau wordt overschreden?

Ja. GROHE Sense of de GROHE ONDUS-cloud stuurt u een waarschuwing in de vorm van een pushmelding op uw smartphone of tablet. U kunt de drempels zelf definiëren in de GROHE ONDUS-app.

Wat moet ik doen als GROHE Sense een kritieke luchtvochtigheidswaarde meet en rapporteert?

Een extreem hoge of lage luchtvochtigheidswaarde, dus boven of onder de gedefinieerde drempels, kan een aantal oorzaken hebben. Controleer ze en neem de oorzaak/oorzaken weg. / Kijk in de Help van uw GROHE Ondus-app voor meer informatie.

Stuurt GROHE Sense een waarschuwing als een bepaald temperatuurniveau wordt overschreden?

Ja. Als GROHE Sense een temperatuur meet die de gedefinieerde bovengrens van 35 °C overschrijdt of daalt tot onder de gedefinieerde ondergrens van 10 °C – of een door u ingestelde grens –, dan ontvangt u een melding in de app op uw smartphone of tablet. / Met name in geval van vorst: Als de temperatuur daalt tot 3 °C of lager en er risico van bevriezing is, ontvangt u automatisch een vorstmelding.

Wat moet ik doen als GROHE Sense een kritieke temperatuurwaarde meet en rapporteert?

Een extreem hoge of lage temperatuur, dus boven of onder de gedefinieerde drempels, kan een aantal oorzaken hebben. Controleer ze en neem de oorzaak/oorzaken weg. / Als u een vorstwaarschuwing ontvangt, moet u meteen actie ondernemen om vorstschade te voorkomen.

Laat GROHE Sense een alarmsignaal klinken als een overstroming wordt gedetecteerd?

Bij een overstroming knippert een rood licht op de GROHE Sense en weerklinkt een continu alarmsignaal. Als uw GROHE Sense is verbonden met het draadloze netwerk en uw smartphone verbinding heeft met internet, ontvangt u ook een pusmelding. In de Help voor GROHE Ondus vindt u welke stappen u in dit geval moet ondernemen.

Hoe detecteert GROHE Sense een overstroming?

Aan de onderkant van de GROHE Sense ziet u twee vergulde pennen. Als beide pennen in contact komen met water, activeert de kortsluiting een alarm dat onmiddellijk naar de GROHE ONDUS-cloud wordt gestuurd. Vandaar gaat de waarschuwing rechtstreeks naar u/uw app.

Wat gebeurt er als GROHE Sense een overstroming detecteert?

Als GROHE Sense een overstroming detecteert, wordt er een alarm verzonden naar u en uw contacten voor noodgevallen. Afhankelijk van uw instellingen ontvangt u een pushmelding of een e-mail. Op het apparaat knippert een rood lampje en het geeft een pieptoon. / Als u GROHE Sense gebruikt, stoppen de pieptoon en het visuele signaal na één uur en begint het 23 uur later opnieuw. Dit gebeurt elke dag tot de batterijen leeg zijn. Het alarm van GROHE Sense+ wordt niet uitgeschakeld. Om het alarm van het apparaat uit te zetten moet u de contactpennen aan de onderzijde van het apparaat droog maken met een stof- en vezelvrije doek.

Hoe zet ik de pieptoon van de GROHE Sense uit tijdens of na een alarm?

Om het alarm van het apparaat uit te zetten moet u de contactpennen aan de onderzijde van het apparaat droog maken met een stof- en vezelvrije doek. Daarna stopt het vanzelf.

Zijn er tips in de GROHE ONDUS-app met maatregelen die ik kan nemen bij een overstroming, en wanneer en hoe ik dat doe?

Ja. In de Help van uw GROHE Ondus-app vindt u suggesties en aanbevelingen voor wat u in een dergelijke situatie moet doen en hoe u het in de toekomst kunt voorkomen.

Wanneer mijn GROHE Sense een overstroming detecteert, wordt de pieptoon niet gestart.

In sommige gevallen duurt het een tijdje voordat het alarm begint. Onafhankelijk daarvan wordt een bericht verzonden naar de GROHE ONDUS-app, zodat u zo snel mogelijk een waarschuwing ontvangt.

Mijn GROHE Sense knippert twee keer rood om de vijf seconden. Wat betekent dit?

Een rode knippering twee keer om de vijf seconden betekent dat de batterijen leeg zijn. Plaats nieuwe batterijen om de GROHE Sense opnieuw normaal te gebruiken.

Alle waarschuwingen die ik ontvang, worden in het Duits weergegeven hoewel ik een andere taal heb ingesteld in mijn instellingen

Dit probleem komt soms voor bij oude accounts. We raden aan om een nieuwe account te creëren met een nieuw e-mailadres.

Mijn GROHE Sense verliest de wifi-verbinding. Wat kan ik doen?

Houd er rekening mee dat u het apparaat op dezelfde plaats waar u het achteraf wil plaatsen, installeert om de wifi-connectiviteit te garanderen. Als de plaatsen van installatie en plaatsing verschillen, kan het voorvallen dat de prestaties van wifi op de verschillende plaatsen ook verschillen. Om dat op te lossen kunt u het apparaat uit de app wissen, resetten en opnieuw integreren op de plaats waar u het achteraf wil gebruiken. Als de installatie daar niet mogelijk is door onvoldoende wifi-connectiviteit, nodigen we u uit om de FAQ over dit onderwerp te lezen."

Ik kan het wachtwoord van mijn account niet resetten. Wat kan ik doen?

Houd er rekening mee dat de resetfunctie voor het wachtwoord in de app enkel voor geregistreerde GROHE-accounts kan worden gebruikt. Als u via uw Facebook- of Google-account hebt geregistreerd, dient u uw wachtwoord via Facebook of Google te resetten aangezien we geen toegang hebben tot deze wachtwoorden.

Bij stap 2 van het installatieproces krijg ik een foutmelding waardoor ik de installatie niet kan voltooien. Wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat u de GROHE Sense pas in de stap waar de app dit vraagt, verbindt met uw smartphone. Als er verbinding wordt gemaakt voor het installatieproces start, kan er geen succesvolle verbinding worden gemaakt.

De gegevens over de temperatuur en het vochtgehalte in de gegevensgrafieken updaten niet automatisch. Wat kan ik doen?

Vernieuw eerst het dashboard. Ga hiervoor naar het GROHE Sense-overzicht en trek het scherm naar beneden tot het blauwe draaiende wiel wordt weergegeven. Als dit niet helpt, controleert u of uw GROHE Sense nog steeds met het draadloze netwerk is verbonden.

Hoe weet ik dat mijn GROHE Sense wifi-verbinding verliest?

U ontvangt het bericht “niet verbonden” in uw GROHE Ondus-app. In dit geval is de oorzaak gewoonlijk dat uw wifi-verbinding momenteel niet werkt. Dit is de meest waarschijnlijke oorzaak.

Bescherming en privacy

Welke gegevens worden opgeslagen?

GROHE ONDUS slaat alleen gegevens op die nodig zijn om de volledige functionaliteit van het apparaat te garanderen. Meer informatie vind je in de app in het privacybeleid.

Hoe vaak worden er gegevens geregistreerd en verstuurd?

GROHE Sense registreert om de 60 minuten de temperatuur en luchtvochtigheid, verzamelt 24 gegevenssets en stuurt ze om de 24 uur/één keer per dag naar de GROHE ONDUS-cloud. Uiteraard brengt het apparaat u onmiddellijk op de hoogte in het geval van een overstroming.

Zijn de gegevens gecodeerd als ze worden doorgestuurd?

Ja. De te versturen gegevens worden gecodeerd om onderschepping door externe partijen te voorkomen en worden naar de cloudserver gestuurd. Veilige toegang voor registratie op de server is gegarandeerd. De registratie vindt plaats zonder enige ingave door de gebruiker. Nadat de relevante gegevens zijn verstuurd, wordt het verbindingskanaal opnieuw gesloten.

Is de veiligheid van gegevens gegarandeerd?

De registratie, verzending en opslag van alle verzamelde gegevens voor GROHE Sense zijn onderhevig aan strenge gegevensbescherming en gegevensveiligheid.

Welke gegevens worden opgeslagen?

GROHE ONDUS slaat enkel de gegevens op die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw apparaten volledig werken. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden in de privacyverklaring in uw GROHE Ondus-app.

Heb ik toegang tot mijn gegevens?

Ja. Over de GROHE Ondus-app.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen?

Neem contact op via het e-mailadres dat te vinden is in de bepalingen voor gegevensbescherming.

Aanvullende informatie

Heb je op deze pagina geen antwoord op je vraag gevonden? Neem gerust contact met ons op in geval van overige vragen

Neem contact op met GROHE
Grohe.nl maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten. Door onze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer informatie