Privacyverklaring

Als GROHE, waarderen wij uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites is voor ons van groot belang. Daarom informeren wij u hieronder graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen.

A. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens in het kader van deze aanwezigheid op het web, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt genoemd in het impressum (pagina met informatie over de onderneming en de eigenaar ervan).

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via “DataProtection@grohe.com“.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de reikwijdte van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens").

B. Gegevensverwerking

In het kader van de exploitatie van onze website verwerken wij gegevens.

Het verwerken van gegevens omvat ook het openbaar maken door verzending.

De specifieke betreffende gegevens, het doel van de verwerking, de rechtsgrondslagen, de ontvangers en de overdracht aan derde landen zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

a) Logbestand
We registreren uw bezoek aan onze websites. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam van de opgehaalde website, datum en tijdstip van het ophalen, tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time, toegangsstatus, hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de Referrer-URL (de eerder bezocht website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de website te kunnen garanderen. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is om concrete schendingen van rechtsregels te verhelderen of te bewijzen, die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden.

b) Hosting
Bij hosting worden alle gegevens, die worden verwerkt in verband met de exploitatie van deze website, opgeslagen. Dit is nodig om de werking van de website mogelijk te maken. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG. Voor het aanbieden van onze online aanwezigheid, maken we gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

c) Contact opnemen
Neemt u contact met ons op, dan worden uw gegevens (naam en contactgegevens, voor zover door u verstrekt) en uw bericht uitsluitend verwerkt voor het afhandelen van uw verzoek. Deze gegevens worden door ons op basis van Art. 6, lid 1 b) AVG of Art. 6, lid 1 f) AVG gebruikt om uw aanvraag te verwerken.

d) Nieuwsbrief
Om u regelmatig individueel toegespitste informatie over ons bedrijf en onze aanbiedingen te kunnen toesturen, bieden wij u de mogelijkheid om een Nieuwsbrief te ontvangen. Na uw aanmelding voor de Nieuwsbrief, verwerken wij de door u verstrekte gegevens (naam, e-mailadres, bedrijfsinformatie en interesses).

Daarbij verkrijgen we van u de volgende toestemming:
“Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief van GROHE AG die aan mijn interesses zijn aangepast. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken, door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.“

Toezenden van de Nieuwsbrief na aanmelding vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a) AVG.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief vindt plaats volgens de zgn. dubbele opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail, met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Om het aanmeldproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen, wordt uw aanvraag geregistreerd. Daaronder valt het opslaan van de tijdstippen van aanmelden en bevestiging, alsook uw IP-adres. Voor het verzenden van de Nieuwsbrief maken we gebruik van dienstverleners, aan wie we bovengenoemde gegevens doorgeven.

Voor details over de specifieke nieuwsbrief zoals inhoud of frequentie verwijzen wij u naar de respectievelijke registratiepagina.

e) Klantaccount
Door het aanmaken van een klantaccount, stemt u ermee in dat uw bestandsgegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen. Daardoor kunnen wij u als klant identificeren en krijgt u de mogelijkheid om uw bestellingen te beheren. Wij verkrijgen daarbij de volgende toestemming:

We ontvangen uw toestemming als volgt:
Ik wil een klantaccount aanmaken. Verwerk mijn gegevens voor dit doel. Ik kan mijn toestemming in de toekomst op elk moment intrekken via e-mail naar het aangegeven e-mailadres.'

Op de registratiepagina vindt u specifieke contactgegevens om uw rechten uit te oefenen, inclusief uw recht om uw toestemming in te trekken.

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

f) Aankoop en het leveren van de producten
Wij verwerken uw bestelgegevens voor het afhandelen van het koopcontract. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6, lid 1 b) AVG.

We geven uw adresgegevens door aan het bedrijf dat met de levering is belast. Voor zover het nodig is voor het uitvoeren van het contract, geven we ook uw e-mailadres of telefoonnummer door aan het bedrijf dat met de levering is belast, zodat zij met u een leveringsdatum (Avis) kunnen afspreken.

Uw transactiegegevens (naam, besteldatum, betaalwijze, verzenddatum en/of datum van ontvangst, bedrag en betalingsbegunstigde en, indien van toepassing uw bankgegevens of creditcardinformatie) geven we door aan de dienstverlener die belast is met de afwikkeling van de betaling.

Verder kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om informatie alsmede klantenenquêtes en tevredenheidsonderzoeken naar u te sturen, om onze producten en diensten te verbeteren. Daaronder valt onder meer informatie over productverzorging, onze garantie en het onderhoud van onze producten. In deze gevallen verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn de klantgerichte verbetering en aanpassing van onze producten en diensten.

U kunt de toezending van dergelijke mededelingen en verzoeken per e-mail te allen tijde kosteloos stopzetten door in het kader van de uitoefening van uw rechten als betrokkene een bericht te sturen naar het in paragraaf D onder g) genoemde e-mailadres, of in bepaalde mededelingen op een daarin opgenomen afmeldknop te klikken, zonder dat hierdoor andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

g) Klantenservice
Wij bieden u via verschillende contactkanalen toegang tot onze klantenservice.

Als u via een contactformulier of per fax of telefoon contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij uw gegevens om u naar aanleiding van uw verzoek van dienst te zijn. Dit betreft in het algemeen gegevensverwerkingsdoeleinden zoals het bespreken van een probleem, het opstellen van een offerte, levering en facturatie, maar ook het reageren op verzoeken om support en reclamaties alsmede documentatie van onze supportdiensten.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om via ons webformulier rechtstreeks een klantorder te plaatsen. De toepasselijke contractvoorwaarden zijn vastgelegd op de desbetreffende pagina.

De gegevens die wij nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen, ontlenen wij aan onze onlineformulieren of worden door ons individueel bij u opgevraagd. De benodigde gegevens omvatten ten minste uw stamgegevens (naam, contactinformatie, adresinformatie), eventueel uw klantnummer of reeds aanwezige referentienummers en informatie over uw verzoek zoals de desbetreffende producten, foto's van gebreken of garantiebewijzen.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging, onder vermelding van het referentienummer waaronder uw verzoek door ons wordt behandeld.

Zo nodig geven wij uw gegevens in overleg met u door aan partnerbedrijven die ter plaatse reparatie-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden voor u verrichten.

De verwerking van uw gegevens en eventueel het doorgeven van uw gegevens aan partnerbedrijven zijn gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG of uw lastgeving op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

Verder kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om klantenenquêtes en tevredenheidsonderzoeken naar u te sturen, om ons serviceniveau te verbeteren en u regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en diensten die verband houden met de door u aangevraagde diensten. Daaronder valt onder meer informatie over productverzorging, onze garantie en het onderhoud van onze producten. In deze gevallen verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn verbetering en aanpassing van onze servicewerkzaamheden en onze klantenservice op basis van uw behoeftes.

Verder zullen wij u, indien u hiervoor toestemming geeft, tevens informeren over aanbiedingen en diensten van onze samenwerkingspartners en uw gegevens aan hen doorgeven, zodat onze samenwerkingspartners voor reclamedoeleinden rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. Dit betreft zowel andere bedrijven uit de GROHE-groep als externe samenwerkingspartners (bijv. installateurs, servicepartners). In dit geval is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

U kunt de toezending van dergelijke mededelingen en verzoeken per e-mail te allen tijde kosteloos stopzetten door in het kader van de uitoefening van uw rechten als betrokkene een bericht te sturen naar het in paragraaf D onder g) genoemde e-mailadres, of in bepaalde mededelingen op een daarin opgenomen afmeldknop te klikken, zonder dat hierdoor andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

h) Beurzen, tentoonstellingen en de GROHE Truck Tour
We bieden u de mogelijkheid om bij ons informatie op te vragen over beurzen, tentoonstellingen en de GROHE Truck Tour. Die informatie kan, op uw aanvraag, digitaal, schriftelijk of in de vorm van een afspraak worden verstrekt. U kunt vrij kiezen uit de beschikbare informatie.

We verwerken uw gegevens om u de gevraagde informatie aan te bieden en om contact met u op te kunnen nemen voor verdere ondersteuning. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor statistische doeleinden, om resultaten te meten en om ons aanbod verder te verbeteren. Relevante gegevens worden door ons doorgegeven aan de dienstverlener die is belast met de levering van de goederen. In het geval van een persoonlijke afspraak, geven we de relevante gegevens door aan de voor u verantwoordelijke GROHE-vestiging. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Nadat u uw informatiewensen en/of communicatiekanalen heeft geselecteerd, krijgen wij de volgende toestemming:
“ Ik wil van GROHE de geselecteerde informatie ontvangen via de aangegeven communicatiekanalen. Ik ga ermee akkoord dat GROHE mijn gegevens verwerkt voor het verstrekken van informatie, het maken van afspraken en voor statistische doeleinden en dat zij mijn gegevens binnen het GROHE-concern doorgeven aan de voor mij verantwoordelijke GROHE-vestiging, ter verdere ondersteuning. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken per e-mail aan het e-mailadres dat op de beurs is gepubliceerd.“

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

i) Foto- en video-opnames
Het is mogelijk dat wij tijdens beurzen, tentoonstellingen, evenementen en de GROHE Truck Tour, waarvoor u niet officieel bent uitgenodigd, foto- en/of video-opnames maken, zonder dat wij u daar vooraf toestemming om hebben gevraagd. In plaats van die toestemming, informeren we u zo snel als we kunnen over het feit dat de opnames worden gemaakt. U heeft altijd de mogelijkheid, om bij de betreffende filmploeg bezwaar te maken dat u wordt gefilmd.

Totaalopnames, waarbij de weergave van het evenement en niet die van een persoon het onderwerp vormt, zijn hiervan uitgesloten.

GROHE gebruikt de op deze wijze verkregen documentatie om te kunnen communiceren in gedrukte media, via internet en/of sociale media, alsook voor interne trainings- en communicatiedoeleinden. We verwerken de gegevens op overeenkomstige wijze, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG.

j) Winacties en marketingcampagnes
Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten organiseren we met onregelmatige tussenpozen kansspelen en marketingcampagnes (hierna te noemen: "acties").

Via web-formulieren vragen we u om persoonsgegevens, waarmee we de acties kunnen uitvoeren. Het is nodig dat u deze gegevens verstrekt, om aan de betreffende actie deel te kunnen nemen.

We verwerken de door u verstrekte gegevens om de betreffende actie uit te voeren. Daarbij verkrijgen we de volgende toestemming:
“Ik wil, op basis van de voorwaarden op de actiepagina, meedoen aan de actie van de organiserende GROHE-vestiging. Hiertoe stem ik in met de verwerking van de door mij verstrekte persoonsgegevens. Ik kan mijn toestemming, voor nu en de toekomst, op elk gewenst moment intrekken, door een bericht te sturen naar het voor de actie geldende e-mailadres.“


Deelname aan deze acties is vrijwillig. Door uw deelname stemt u in met deze gegevensverwerkingen.
Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

Voor het uitvoeren van acties worden door ons andere dienstverleners ingeschakeld, die ons bij de afwikkeling van de actie ondersteunen. In dit verband geldt de onder B.a) tot en met B.m) vastgelegde informatie met betrekking tot gegevensverwerking. Verdere regelingen met betrekking tot specifieke acties zijn te vinden op onze actiepagina's.

Verdere actie-specifieke voorschriften kunt u vinden op de betreffende actiepagina's.

k) Websiteanalyse en marketing
Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenoemde cookies. Dit zijn kleine datapakketten die op uw apparaat worden opgeslagen en met andere aanbieders worden uitgewisseld. Sommige van de cookies die wij gebruiken worden na het sluiten van uw browser onmiddellijk verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek herkend wordt (persistente cookies).

Optionele cookies die nodig zijn om bepaalde websitefuncties te kunnen aanbieden ('functionele cookies'), bijdragen aan het meten van de prestaties ('prestatiecookies') of worden gebruikt voor marketingdoeleinden ('cookies voor marketingdoeleinden') worden uitsluitend op basis van uw toestemming geplaatst conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U hebt via de functie 'Cookie-instellingen' in de voettekst van onze website te allen tijde de mogelijkheid uw cookieselectie aan te passen. Dit omvat tevens het intrekken van een eerder gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies voor de toekomst.

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, worden interne en externe cookies op uw apparaat geplaatst bij een bezoek aan de website. Externe cookies zijn cookies die worden beheerd en gecontroleerd door een derde partij (zoals Google of Facebook). Interne cookies worden door ons geplaatst en worden rechtstreeks door ons beheerd en uitgelezen. In bepaalde gevallen - die wij in deze paragraaf expliciet behandelen - geven wij de door interne cookies verzamelde gegevens (IP-adres en cookie-ID's) door aan derden.

U kunt alle op uw eindapparaat opgeslagen cookies wissen en de gangbare browsers zo instellen dat de opslag van cookies wordt verhinderd. In dit geval moet u uw instellingen mogelijkerwijs bij ieder bezoek aan deze website opnieuw aanpassen, en accepteren dat sommige functies niet goed werken.

Wij gebruiken cookies in relatie tot de volgende gebruiksfuncties:

aa) Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS. Google zet daarbij bepaalde cookies in. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor website-exploitanten en om andere website-gerelateerde diensten uit te kunnen voeren. De op deze manier ontvangen gegevens verwerken we, op basis van ons overwegend belang bij een zo optimaal mogelijke afzet van ons online aanbod, overeenkomstig Art. 6 lid 1 f) AVG. Uw IP-adres zal door Google op geen enkele manier aan andere gegevens van Google gekoppeld worden.

We wijzen erop, dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding "anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen vóór verzending naar een server in de VS ingekort. Daardoor is het over het algemeen uitgesloten dat de opgeslagen gegevens direct aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt op elk gewenste moment bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens, nu en in de toekomst, door de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics onder:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Houdt u daarnaast ook rekening met de instructies voor het gebruik van gegevens van Google in het Google-partnernetwerk onder:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Ga voor meer informatie over privacy naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) NewRelic
We gebruiken op onze website de software NewRelic. Hierdoor zijn we in staat om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van NewRelic in de VS. De gegevens verwerken we op basis van ons overwegend belang bij een zo optimaal mogelijke afzet van ons online aanbod overeenkomstig Art. 6 lid 1 f) AVG.

NewRelic zal de opgeslagen informatie toepassen, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot zowel het gebruik van de website als van internet.

Verdere Informatie over de privacybescherming vindt u onder:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) TikTok Pixel

Bij het bezoeken van deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Categorieën van verwerkte data: Gegevens over het gebruik van de website en de registratie van klikken op afzonderlijke elementen.Doel van verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, analyse van het effect van online marketing door middel van metingen en selectie van online advertenties op andere platforms, welke automatisch worden geselecteerd door middel van real-time biedingen op basis van gebruikersgedrag. De rechtsgrondslag voor de verwerking: Jouw toestemming volgens Art 6. (1) a GDPR.

Een overdracht van gegevens vindt plaats: aan de onafhankelijke gegevensbeheerder TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland ( https://www.tiktok.com). De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan TikTok Technology Limited is jouw toestemming volgens Art.6 (1) a GDPR. Dit kan ook een overdracht van jouw persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie betekenen. De overdracht van gegevens is gebaseerd op jouw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) in samenspraak met Art. 49 (1) (a) GDPR.

Voor mailcontact met de Data Protection Officer van TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Voor de Data Privacy Policy van TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Duur van de verwerking: is variabel en eindigt wanneer het doel van de verwerking ophoudt.

dd) Hotjar
Wij gebruiken Hotjar om onze gebruikers’ behoeften beter te begrijpen en om onze diensten en de aangeboden ervaringen te optimaliseren. Hotjar is een technologie dienst die ons helpt om onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd er op welke pagina wordt doorgebracht, welke links ze uitkiezen om aan te klikken, wat gebruikers al dan niet prettig vinden) en dit stelt ons in staat om onze diensten aan te passen en te onderhouden gebruikmakend van gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologie om data te verzamelen over onze gebruikers gedrag en de door hen gebruikte apparaten.

Dit omvat onder meer het IP adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en bewaard in een on-identificeerbare vorm) schermgrootte van het gebruikte apparaat, type apparaat, geografische locatie (land) en de geprefereerde taal welke gebruikt wordt om onze site te bekijken. Hotjar bewaart deze informatie voor ons in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om deze data voor of namens ons te verkopen.

Uw productbeoordeling wordt verwerkt door Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Voor meer informatie kunt u de “over Hotjar” paragraaf van de Hotjar ondersteuningspagina raadplegen.

ee) Gebruik van Google ReCAPTCHA
Om het commentaargedeelte en de invoerformulieren van onze webpagina's te beschermen tegen spam en misbruik, gebruiken we de externe service reCAPTCHA. Dit is een service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: Google). reCAPTCHA maakt het mogelijk, om onderscheid te maken tussen enerzijds invoer van gegevens door een natuurlijke persoon en, anderzijds, als misbruik bedoelde invoer door geautomatiseerde software (ook wel bots genoemd). Bij gebruik van deze service worden de volgende gegevens naar de servers van Google in de VS gezonden:

  • Referrer-URL
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Het invoergedrag van de gebruiker, alsook de muisbewegingen in het gebied van de "reCAPTCHA"-checkboxen
  • Het Google-account: is de gebruiker tegelijkertijd aangemeld bij zijn Google-account, dan wordt dit herkend en toegewezen
  • Informatie over de gebruikte browser, browserformaat, browserresolutie, browser-plugins, taalinstellingen, datum
  • Muis- en touch-gebeurtenissen op de pagina
  • Scripts en weergave-aanwijzingen van de website
  • Cookies

De verwerking is gebaseerd op ons overwegend legitiem belang bij de veiligheid van onze website, overeenkomstig Art. 6 lid 1 f) AVG.

Verdere Informatie over de privacybescherming vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Integratie van externe content
We gebruiken externe dynamische content om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. Bij een bezoek aan de website wordt automatisch, via API, een aanvraag gedaan bij de server van de betreffende contentprovider, waarbij specifieke loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruikers) worden verzonden. De dynamische content wordt vervolgens aan onze website doorgegeven en daar weergegeven.

We gebruiken externe content in samenhang met de volgende functionaliteiten:

aa) Google Maps
We gebruiken op onze website de Google-kaartservice "Google Maps" om u een interactieve kaart aan te kunnen bieden. Bij weergave van de kaarten worden gegevens, waaronder uw IP-adres en locatie, verzonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De verwerking is gebaseerd op ons overwegend legitiem belang bij een zo optimaal mogelijke afzet van ons aanbod overeenkomstig Art. 6 lid 1 f) AVG.

Verdere Informatie over de privacybescherming vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker
We gebruiken de 'bezoekersactiepixels' van Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Ierland ('Facebook')) op onze website. Hierdoor kan gebruikersgedrag worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, d.w.z. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet.

Wanneer de website wordt aangeroepen, wordt de pixel rechtstreeks door Facebook geïntegreerd en kan een cookie op uw apparaat worden opgeslagen. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of al bent aangemeld bij Facebook, wordt uw websitebezoek genoteerd in uw profiel. De verzamelde gebruikersgegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om een ​​conclusie te trekken over de gebruikersidentiteit. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, daarom informeren wij u op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en deze ook gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt Facebook en zijn partners toestemming geven om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan eveneens een cookie op uw computer worden geplaatst. De rechtsgrond voor het gebruik van deze dienst is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) AVG.
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

cc) Partnerprogrammas
GROHE werkt samen met online retailers om u als klant online winkels aan te bieden waar u GROHE producten kunt kopen.

Dit zijn de retailers die worden weergegeven nadat u op de 'Koop nu' knop op een productpagina heeft geklikt. Als u op het logo van de online retailer klikt, wordt u doorgestuurd naar hun website.

Deze routering wordt gedaan door HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Nederland). Hatch plaatst vervolgens een trackingpixel op de aankoopbevestigingspagina bij de winkelier om de initiële lead bij GROHE te volgen tot aan de verkoop bij de winkelier. In dit kader worden anonieme gegevens op de website van de winkelier doorgestuurd naar de partner Hatch.

Voor meer informatie over het gebruik van trackingpixels in opdracht van de winkelier kunt u terecht in het privacygedeelte van de website van de betreffende winkelier. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door Hatch is te vinden in zijn privacyverklaring:
https://www.gethatch.com/en/privacy-statement/.

m) Internationale gegevensoverdracht
Voor zover gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 44 tot en met 49 AVG.

C. Duur van de gegevensopslag

We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt, of nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. In geval van wettelijke bewaarverplichtingen is het mogelijk dat de opslagperiode voor bepaalde gegevens, ongeacht de verwerkingsdoeleinden, maximaal 10 jaar bedraagt.

D. Uw rechten als betrokkene

a) Informatie
Op verzoek, ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor om bij een aanvraag extra informatie te vragen, waarmee uw identiteit kan worden bevestigd. Daarmee voorkomen we dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij verplicht zijn te beschermen. Is identificatie niet mogelijk, dan behouden we ons het recht voor om de aanvraag te weigeren.

b) Correctie, verwijdering, beperking van verwerking (blokkering), bezwaar
Bent u niet langer meer akkoord met de opslag van uw persoonsgegevens, of zijn deze niet meer correct, dan zullen wij er op passende wijze voor zorgen dat uw gegevens verwijderd of geblokkeerd worden, of (voor zover dit mogelijk is volgens de geldende rechtsregels) de nodige correcties aanbrengen. Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst alleen nog op beperkende wijze willen verwerken.

c) Overdracht van gegevens
Op verzoek, stellen wij u uw gegevens ter beschikking in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u, als u dat wenst, de gegevens kunt doorgeven aan een andere verantwoordelijke partij.

d) Recht van bezwaar
Er bestaat een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ )

e) Herroepingsrecht met toekomstige werking.
Iedere verleende toestemming kan door u altijd, met toekomstige werking, worden herroepen. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking

f) Beperkingen
Gegevens waarbij we de betrokkenen niet kunnen identificeren, bijv. doordat ze vanwege analyse-doeleinden geanonimiseerd zijn, vallen niet onder bovenstaande rechten. Informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht naar een ander bedrijf is voor deze gegevens evt. mogelijk als u ons aanvullende informatie verstrekt, die ons in staat stelt identificatie uit te voeren.

g) Uitoefening van uw rechten als betrokkene
Neemt u, bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkeren, herroeping of verwijdering van gegevens, of als u de gegevens wenst over te dragen aan een ander bedrijf, contact op met “dataprotection_nl@grohe.com".

E. Gegevensbeveiliging

Om de veiligheid van de aan ons overgedragen gegevens te kunnen garanderen, gebruiken we een TLS-codering met 128 bits. U herkent dergelijke gecodeerde verbindingen aan het voorvoegsel "https: //" in de paginalink in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina's worden aangegeven met "http: //".

Alle gegevens die u naar onze website verzendt, zoals aanvragen of logins, kunnen niet door derden worden gelezen, dankzij SSL-codering.

F. Wijziging van het privacybeleid

Om te kunnen garanderen, dat onze richtlijnen voor gegevensbescherming altijd voldoen aan de meest actuele wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat de richtlijnen voor gegevensbescherming moeten worden aangepast vanwege nieuwe of herziene aanbiedingen of diensten.

STAND: 07-2021