GROHE kantoor NL

Serviceverzoek
voor professionals

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Daarmee kan en mag iedereen ons rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending ontvangt u automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht.

Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

  • Voorrijden: € 80,00 incl. BTW
  • Arbeid : € 92,00 incl. BTW per uur. (te berekenen per 15 minuten)

Update m.b.t. COVID-19

Om de gezondheid van onze klanten en medewerkers te beschermen en te waarborgen heeft GROHE besloten om vanwege de huidige Corona-pandemie de volgende maatregelen te treffen:

• Monteursbezoeken worden voorlopig beperkt tot 1 juli a.s. Wij voeren gedurende die periode alleen nog productherstel met hoge urgentie uit. In geval van hoge urgentie, verzoeken wij u vriendelijk om duidelijk in de aanvraag de onderbouwing van de urgentie te vermelden.

• Wij verzoeken u vriendelijk om servicemeldingen waarbij een monteursbezoek is gewenst, zonder dat er sprake is van hoge urgentie, na 1 juli a.s. in te dienen.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om gedurende deze periode onze dienstverlening op een zo’n hoog mogelijk niveau te handhaven.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Serviceformulier

Garantie GROHE

Garantievoorwaarden
van GROHE producten

Bekijk voorwaarden
Selfservice video's

Selfservice video’s
Eenvoudig zelf oplossen

Bekijk video’s
Reparatieverzoek GROHE

Reparatieverzoek
Product ter reparatie sturen

Verzoek indienen