GROHE Blue

CO2-flessen:

Hoe kan ik CO2-flessen bestellen?

CO2-flessen kunt u heel eenvoudige via onze online shop aanschaffen. Het is daar ook mogelijk lege GROHE CO2-flessen te laten bijvullen. Meer informatie over het bestelproces is te vinden op de pagina van onze online shop ( https://shop.grohe.nl/).

Passen ook flessen van andere fabrikanten?

Helaas zijn de CO2-flessen van 425 g niet in de EU genormeerd en bestaan er verschillende tapkranen en aansluitingen. Het gebruik van een onbekende CO2-fles kan daarom leiden tot beschadigingen van het CO2-drukreduceerventiel en van de ingebouwde afdichtingen. Anders kan er CO2 vrijkomen, wat een risico voor uw gezondheid vormt. Bij een beschadiging van de installatie als gevolg van een onbekende CO2-fles kan de vrijwillige fabrieksgarantie komen te vervallen. Alleen met onze CO2-flessen bent u er dan ook van verzekerd dat alles past en werkt.

Passen ook grotere flessen dan de CO2-fles van 425 g?

Nee, alleen de originele GROHE CO2-flessen van 425 g passen. Grotere flessen en/of flessen van andere fabrikanten mogen niet worden gebruikt.

Passen ook grotere flessen dan de CO2-fles van 2 kg?

Nee, alleen de CO2-flessen van 2 kg passen. Grotere flessen kunnen helaas niet worden gebruikt.

Hoe voer ik een CO2-fles af?

Als u uw aanwezige CO2-flessen niet meer wilt gebruiken en er ook geen navulling meer gewenst is, kunt u de lege CO2-flessen bij de plaatselijke afvalstortplaats afgeven. Meer informatie hierover vindt u bij het plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf.

Kan ik de CO2-fles ook liggend monteren?

Nee, CO2-flessen mogen enkel staand worden gemonteerd en worden opgeslagen/vervoerd.

Hoeveel liter gaat er in mijn CO2-fles?

In CO2-flessen van 425 g gaat ca. 50-60 liter, in CO2-flessen van 2 kg gaat maximaal 350 liter.

Hoe constateert het systeem dat de CO2-fles leeg is?

Het verbruik wordt aan de hand van het debiet berekend. Als er bijvoorbeeld tijdens het vastschroeven van de CO2-fles aan uw GROHE Blue-systeem iets meer CO2 dan normaal ontsnapt, kan het systeem daar geen rekening mee houden. De CO2-fles wordt niet door het systeem gewogen. Het is daarom ook altijd belangrijk de CO2-fles na de vervanging te resetten.

Filters:

Welk filter past bij mijn systeem?

Home:

Het systeem wordt aan de hand van de plaatselijke carbonaathardheid (°dKH) ingesteld. Maak gebruik van het actief koolstoffilter 40547001 bij een carbonaathardheid van <9 °dKH. Maak gebruik van het meegeleverde standaardfilter bij een carbonaathardheid van >9 °dKH. In plaats van het standaardfilter kunt u bij een carbonaathardheid van >9 °dKH ook het magnesiumfilter 40691001 gebruiken.

Prof:

Het systeem wordt aan de hand van de plaatselijke carbonaathardheid (°dKH) ingesteld. Maak gebruik van het actief koolstoffilter bij een carbonaathardheid van <9 °dKH. Maak gebruik van het meegeleverde standaardfilter bij een carbonaathardheid van >9 °dKH, afhankelijk van het verwachte gebruik. In plaats van het standaardfilter kunt u bij een carbonaathardheid van >9 °dKH ook het magnesiumfilter 40691001 gebruiken.

Wat wordt door het filter gefilterd?

Het leidingwater dat al hoogwaardig is, wordt in 4 stappen gereinigd en wat smaak betreft verbeterd.

1. Het voorfiltervlies filtert grove deeltjes.

2. De ionenwisselaar verlaagt het kalkgehalte, filtert zware metalen zoals lood en koper uit het water en maakt het zachter.

3. Het actief koolstoffilter verwijdert storende geur- en smaakstoffen zoals chloor en organische verbindingen.

4. Het filter voor fijne deeltjes filtert alles vanaf een grootte van 10 μm.

Hoe kan ik het filter resetten?

Houd na vervanging van het filter de linker toets op de koeler/carbonateur ingedrukt totdat "rF" in het display gaat knipperen. Laat daarna de linker toets los en druk deze opnieuw in totdat "rF" stopt met knipperen. In het display verschijnt nu "99" (resterende filtercapaciteit). Het filter is nu gereset.

Passen ook filters van andere fabrikanten?

Nee, alleen de originele GROHE-filters passen.

Hoe kom ik aan nieuwe filters?

Nieuwe filters kunnen bijvoorbeeld via onze online shop ( https://shop.grohe.nl/) worden aangeschaft.

Hoe voer ik het filter af?

Het verbruikte filter kan bij het restafval worden afgevoerd.

Kan ik het filter ook liggend monteren?

Ja, het filter kan ook liggend worden gemonteerd.

Hoe lang is het filter houdbaar?

De maximale houdbaarheid van een ongeopend reservefilterpatroon bedraagt twee jaar

Hoe stel ik het systeem op het filter in?

Het systeem wordt aan de hand van de plaatselijke carbonaathardheid (°dKH) ingesteld. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de meegeleverde meetstrook. In de handleiding van het GROHE Blue-systeem vindt u een overzicht van wat bij welke waarde moet worden ingesteld. Het is belangrijk dat u zowel de koeler/carbonateur als de filterkop instelt.

Waar moet ik op letten als ik een ander GROHE-filter gebruik?

Het systeem moet worden "geïnformeerd" dat er nu een ander filtermodel wordt gebruikt. Dit moet aan de hand van de overzichtstabel in de meegeleverde handleiding van het GROHE Blue-systeem worden ingesteld.

Wanneer moet het filter worden vervangen?

Het filter moet na het bereiken van de capaciteitsgrens of na een jaar worden vervangen (naargelang welk geval zich het eerste voordoet). Op het display van de koeler/carbonateur of ook in de app wordt de resterende filtercapaciteit getoond. Als de resterende capaciteit <10% bedraagt, knippert de LED op de handgreep en ontvangt u in de app een push-bericht (voor zover ingesteld) dat het filter binnenkort moet worden vervangen.

Kunnen GROHE Blue en GROHE Red ook zonder BWT-filter worden gebruikt als de kwaliteit van het water zeer hoog is?

GROHE Blue kan enkel met het BWT-filter worden gebruikt.

Welke filterformaten zijn verkrijgbaar?

Er zijn 3 filterformaten: 600 liter (40404000), 1500 liter (40430000) & 3000 liter (40412000).

Kunnen alle filters onderling worden verwisseld?

Ja, alle filters beschikken over dezelfde aansluitingen.

Waar wordt het filter geïnstalleerd?

Het filter wordt onder de kraan (bijv. onzichtbaar onder de keukenspoelbak) geïnstalleerd. Direct op de koeler of op een ander eenvoudig bereikbare plaats in de buurt van de koeler.

Kan ik het filter op verschillende hardheidsgraden van water aanpassen?

Ja, het filter kan op verschillende hardheidsgraden worden ingesteld. Op de bovenkant van de filterkop bevindt zich daarvoor een stelbout. Vraag de plaatselijke hardheidsgraad bij uw drinkwaterleverancier op.

Moet het water voor de vervanging van het filter worden geblokkeerd?

Nee. In de filterhouder zijn reeds afsluitkleppen geïntegreerd. Als het filter wordt verwijderd, stopt de toestroom automatisch.

Algemeen:

Waar heb ik een koeler/carbonateur voor nodig? Kan ik de koeling ook uitschakelen?

De koeler/carbonateur is nodig voor het carboniseren van koolzuur in drinkwater en is daarom noodzakelijk voor de opwekking van koolzuur in drinkwater. Hoe kouder het water is, des te meer koolzuur er kan worden gebonden. Om hygiënische en besmettingsredenen mag de carbonateur niet worden uitgeschakeld.

Hoe groot mag de afstand tussen kraan en koeler/carbonateur zijn? Is het mogelijk de koeler ook op een andere plaats dan onder de spoelbak te installeren?

Met de bij het GROHE Blue-systeem meegeleverde onderdelen kan de maximale afstand tussen kraan en koeler/carbonateur 75 cm bedragen. Met behulp van de als toebehoren verkrijgbare verlengingsset 40843000 is de montage ook op een afstand van maximaal 5 m mogelijk. Zo zou de koeler/carbonateur ook in een naastgelegen ruimte of in een kelderruimte kunnen worden geplaatst. Houd er echter rekening mee dat de slangverlenging altijd zo kort mogelijk moet worden gehouden.

Wat is het verschil tussen GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional?

De GROHE Blue Home is de oplossing voor privéhuishoudens. De GROHE Blue Professional is de oplossing voor bedrijven, maar kan ook in privéhuishoudens worden gebruikt. Het verschil zit in de capaciteit van het systeem. De GROHE Blue Professional is bedoeld voor grote groepen gebruikers.

Wat is de oplossing voor een lage druk?

Als er een oplossing voor lage druk gewenst is, kunt u naast een aanwezige lagedrukkraan de GROHE Blue Mono (artikelnr. 31498001/31498DC1 GROHE Blue Home of 31302002/31302DC2 GROHE Blue Professional) gebruiken. Uw keukenspoelbak zou dan over twee kranen beschikken. Een ander alternatief is een combinatie met onze GROHE Red. Hiervoor zou dan de aanwezige lagedrukboiler met kraan door onze GROHE Red met kokendwaterboiler en het speciale toebehoren GROHE Red mengklep worden vervangen. Ook bij deze oplossing zou uw keukenspoelbak over twee kranen beschikken.

Wat is de oplossing als ik een afsluitklep voor het apparaat nodig heb?

Hier zou u als toebehoren onze GROHE Switch (artikelnr. 40402000), een afsluitklep voor vaatwassers die op batterijen werkt, kunnen gebruiken.

Van welk materiaal zijn de slangen bij de GROHE Blue® gemaakt?

De slangen zijn gemaakt van PEX. Dit is toegelaten materiaal voor drinkwater, dat ook in de drankenindustrie wordt gebruikt.

Welk onderhoud heeft de kraan nodig?

Naast de reiniging met het reinigingspatroon moeten regelmatig de roosters voor luchttoevoer en -afvoer worden gereinigd. Ook de slangen, de instelling van de carbonaathardheid en de straalregelaar moeten regelmatig worden gecontroleerd. De filterkop moet na een periode van vijf jaar worden vervangen. GROHE biedt ook onderhoudscontracten aan. Gebruik het contactformulier als u daarin geïnteresseerd bent.

Hoe vaak moet het systeem worden gereinigd?

Het systeem moet eens per jaar met behulp van het reinigingspatroon 40434001 worden gereinigd. Daarvoor heeft u eenmalig de adapter voor het reinigingspatroon 40694000 nodig (bij de GROHE Blue Professional wordt deze adapter meegeleverd). Als het systeem openbaar/beroepsmatig wordt gebruikt (bijv. in de keuken of in de kantine van een bedrijf), moet de reiniging twee keer per jaar plaatsvinden. Het reinigingspatroon en de adapter zijn verkrijgbaar in onze online shop ( https://shop.grohe.nl/).

Wat is het instelbare temperatuurbereik op de koeler/carbonateur?

De watertemperatuur in de koeler/carbonateur kan tussen 4 en 10 °C worden ingesteld. Af fabriek is de temperatuur op het laagste niveau ingesteld. Hoe kouder het water is, des te meer koolzuur er in het water kan worden gebonden. Het verhogen van de temperatuur heeft dan ook invloed op het CO2-gehalte in het water.

Het systeem wordt langere tijd niet gebruikt (bijv. vakantie). Waar moet ik op letten?

Als het systeem in een periode tussen twee dagen en vier weken niet wordt gebruikt, moet het voor de nieuwe ingebruikname als volgt worden gespoeld: (tabel uit de handleiding van het filter). Als het systeem langer dan vier weken niet wordt gebruikt, moet het filter worden vervangen.

Hoe werkt de automatische spoeling?

Bij de automatische spoelfunctie voor de GROHE Blue Home wordt na een stilstand van 24 uur via de app gevraagd of er water door het systeem moet worden gespoeld om stagnerend water te voorkomen. Gedurende ca. 1 minuut stroomt er dan gefilterd water zonder toevoeging van koolzuur.

Is voor het gebruik van de kraan energie nodig en hoe hoog is het stroomverbruik?

Home:

Het stroomverbruik van GROHE Blue Home bedraagt ca. 0,0157 kWh per uur. De waarden zijn een gemiddelde over 24 uur, waarin op verschillende momenten water werd getapt. Het getal is afhankelijk van diverse variabelen, zoals gebruiksfrequentie en omgevingsomstandigheden.

Prof:

Het stroomverbruik van GROHE Blue Professional bedraagt ca. 0,014 kWh per uur. De waarden zijn een gemiddelde over 24 uur, waarin op verschillende momenten water werd getapt. Het getal is afhankelijk van diverse variabelen, zoals gebruiksfrequentie en omgevingsomstandigheden.

Hoe ver kan de slang worden uitgetrokken?

De slang naar het filter en naar de CO2-fles kan worden verlengd tot 3 m. De slang van de koeler naar de kraan kan worden verlengd met 0,90 m. Let op: De elektrische installatie kan niet worden verlengd.

Planning

Hoe groot moet de keukenkast zijn?

Home:

De keukenkast moet een minimale breedte van 300 mm en een minimale diepte van 510 mm hebben

Prof:

De keukenkast moet een minimale breedte van 600 mm en een minimale diepte van 500 mm hebben. De kastopening moet ten minste 430 mm hoog zijn.

Wat is de oplossing met afvalscheidingssystemen?

Voor GROHE Blue bieden wij passende afvalscheidingssystemen aan, zodat u de keukenkast ook voor de afvalscheiding kunt blijven gebruiken. Onze afvalscheidingssystemen vindt u hier: https://www.grohe.nl/nl_nl/keuken/accessoires/assortiment/

Moet ik echt zorgen voor openingen in mijn keukenkast en in de sokkelplaat?

Ja, de openingen moeten voor de be- en ontluchting van de koeler/carbonateur absoluut worden aangebracht.

Kan ik de koeler/carbonateur ook liggend monteren?

Nee, de montage in liggende toestand is helaas niet mogelijk.

Is de combinatie met FootControl mogelijk?

Bij de varianten met een uittrekbare uitloop is ook de combinatie met de Foot Control mogelijk.

Waar moet ik bij de planning op letten?

Bij de planning moet met veel factoren rekening worden gehouden. De keukenkast waarin de koeler/carbonateur moet worden geplaatst, moet groot genoeg zijn. Daarnaast moet er worden bekeken of de kraan qua afmetingen op de gewenste plaats kan worden aangebracht. U dient zich ook van tevoren over de carbonaathardheid (°dKH) van uw leidingwater te informeren. Als u over een waterontharder beschikt die de waterhardheid en met name de carbonaathardheid vermindert, dient u ook te controleren wat de waarden van uw leidingwater zijn.

Storingen:

Hoe kan ik meer koolzuur aan het water toevoegen?

De toevoeging van koolzuur is een vaste waarde. De binding van koolzuur in het water wordt echter door verschillende factoren beïnvloed. Hoe kouder het water uit de koeler/carbonateur is, des te meer koolzuur er kan worden gebonden. Een andere factor is de correcte instelling van het water aan de hand van de plaatselijke carbonaathardheid (°dKH). Als de carbonaathardheid <9° dKH bedraagt, moet het actief koolstoffilter 40547001 worden gebruikt, omdat dit filter het water niet nog zachter maakt. Voor een carbonaathardheid van >9° dKH kunt u de normale standaardfilters gebruiken.

Na vervanging van het filter lekt het nieuwe filter. Wat moet ik doen?

In de filterkop is vermoedelijk een afdichting verschoven. Breng de afdichting weer correct aan, zodat het systeem niet meer lekt.

Na het plaatsen van het reinigingspatroon lekt het systeem. Wat moet ik doen?

In de filterkop is vermoedelijk een afdichting verschoven. Breng de afdichting weer correct aan, zodat het systeem niet meer lekt.

Ik heb een nieuwe CO2-fles geplaatst. Het systeem geeft nog altijd "EC" aan. Waar moet ik op letten?

Na montage van een nieuwe GROHE CO2-fles moet het systeem worden gereset. Houd op de koeler/carbonateur de rechtertoets ingedrukt totdat het display gaat knipperen. In het display verschijnt "ro". Houd vervolgens de rechtertoets ingedrukt totdat het display niet meer knippert. Als u nu koolzuurhoudend water tapt, wordt de resterende capaciteit van de CO2-fles getoond.

Als ik water met koolzuur tap, komt er nog maar een klein stroompje uit de kraan. Wat is er aan de hand?

De CO2-fles is leeg en moet worden vervangen.

Op het display verschijnt de storingscode E1, de handgreep knippert rood en er stroomt geen gefilterd water uit de kraan. Wat moet ik doen?

De oorzaak is een veiligheidsuitschakeling van de pomp, waardoor de voedingsspanning ongeveer 30 seconden lang moet worden onderbroken, voordat deze weer wordt ingeschakeld. Een andere oorzaak kan zijn dat het filter niet volledig recht is.

In het display verschijnt de storingscode E3 en er stroomt geen gefilterd water uit de kraan. Wat moet ik doen?

De oorzaak voor storingscode E3 is te vinden bij de verbinding tussen kraan en koeler/carbonateur. Ook een defecte stekkeraansluiting zou de oorzaak van de storing kunnen zijn. Dit moet dus worden gecontroleerd. Neem contact op met de klantenservice van GROHE als deze storingsmelding blijft bestaan.

In het display verschijnt de storingscode E5, de handgreep knippert rood en er stroomt geen gefilterd water uit de kraan. Wat moet ik doen?

De oorzaak is een onjuiste functie van de koeler/carbonateur. Om de oorzaak te verhelpen, moet de voedingsspanning 30 seconden lang worden onderbroken en daarna weer tot stand worden gebracht.

Op het display verschijnt de storingscode E7 en de handgreep knippert rood. Wat moet ik doen?

De storingscode E7 betekent dat het systeem vocht in de koeler heeft vastgesteld. Om de oorzaak te verhelpen, moet de voedingsspanning 15 minuten lang worden onderbroken en daarna weer tot stand worden gebracht. In het geval van condensatievocht is de koeler daarna weer klaar voor gebruik. Bij lekken treedt de storingsmelding opnieuw op en moet u contact opnemen met de GROHE-klantenservice.

In het display verschijnt de storingscode E8 en de handgreep knippert oranje. Wat moet ik doen?

De oorzaak voor storingscode E8 is een overschrijding van de filtercapaciteit. Om de storing te verhelpen, moet het filterpatroon direct worden vervangen. Dit kan zonder problemen door de consument worden uitgevoerd. Op onze website is een handleiding voor de vervanging van het filterpatroon te vinden.

Op het display verschijnt de storingscode E9, afgewisseld door HI. Wat moet ik doen?

De storingscode E9 betekent dat de koeler/carbonateur oververhit is. Om deze storing te verhelpen, moet worden gecontroleerd of de handgreep van de GROHE Blue gesloten is en de koeler-carbonateur voldoende belucht is. De omgevingstemperatuur mag maximaal 32 graden bedragen. De koeler moet ten minste 10 tot 15 minuten worden afgekoeld, waarna de storingscode E9 kan worden gereset.

Hoe reset ik de storingscode E9?

De storingscode E9 betekent dat de koeler/carbonateur oververhit is. Om deze storing te verhelpen, moet worden gecontroleerd of de handgreep van de GROHE Blue gesloten is en de koeler-carbonateur voldoende belucht is. De omgevingstemperatuur mag maximaal 32 graden bedragen. De koeler moet ten minste 10 tot 15 minuten worden afgekoeld, waarna de storingscode E9 kan worden gereset.

De storingscode E9 is gereset, maar nu verschijnt EE op het display. Wat moet ik doen?

Als EE knippert of als het probleem niet kan worden verholpen, onderbreek dan de voedingsspanning van de koeler-carbonateur. Noteer het serienummer van de koeler-carbonateur dat u vindt aan de achterzijde van het apparaat en neem contact op met een vakinstallateur of stuur een e-mail naar de service-hotline van de firma GROHE via TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Aanwijzing: De GROHE Blue Home koeler-carbonateur mag alleen door de klantenservice van GROHE worden gerepareerd.

In het display verschijnt EC en de handgreep knippert wit. Wat moet ik doen?

De oorzaak voor code EC is dat de CO2-fles bijna leeg is of niet is gereset. De storing kan worden verholpen door de CO2-fles te vervangen en te resetten. Op onze website vindt u een handleiding voor het vervangen en resetten van de CO2-fles.

Er stroomt geen water uit de GROHE Blue-kraan. Wat moet ik doen?

Deze storing kan meerdere oorzaken hebben. Als eerste moet worden gecontroleerd of het filter correct is geplaatst. Als dit het geval is, moeten de slangen op knikken worden gecontroleerd. Verder moet de watertoevoer zijn ingeschakeld. Hiervoor moeten alle afsluitkleppen volledig worden geopend.

Aanmelden bij GROHE voor de productregistratie lukt niet. Wat moet ik doen?

Om een product te registreren moet er een GROHE-account bestaan. U kunt zich ook via een bestaand Facebook- of Google-account bij GROHE aanmelden.

Het accesspoint van de GROHE Blue-koeler is niet zichtbaar. Wat moet ik doen?

De oorzaak kan zijn dat de configuratiemodus/het accesspoint niet geactiveerd is. Druk om het probleem te verhelpen ten minste 3 seconden op de toetsen van de GROHE Blue Home-koeler, totdat SE in het display knippert. Verder moet WiFi op de smartphone zijn geactiveerd en moet er een permanente internetverbinding bestaan. Neem contact op met de klantenservice van GROHE als er daarna nog steeds alleen andere draadloze netwerken worden getoond.

De integratie van GROHE Blue in het netwerk is mislukt. Wat moet ik doen?

De oorzaak is dat de GROHE Blue Home-koeler buiten het ontvangstbereik ligt. Om het probleem te verhelpen moet de locatie van de WiFi-router worden gewijzigd of moet er een WiFi-repeater worden gebruikt.