Gebruikersvoorwaarden en licentieovereenkomst #showyourgrohe

1. Onderwerp van deze overeenkomst zijn alle afbeeldingen die door de gebruiker aan GROHE AG, Düsseldorf of andere gelieerde ondernemingen (hierna GROHE) verstrekt worden gedurende de #showyourGROHE campagne.

2. De gebruiker accepteert deze voorwaarden door het versturen van foto’s van zijn of haar GROHE faciliteiten naar GROHE via email naar [marketing-nl@GROHE.com].

3. De gebruiker bevestigt dat alleen hij/zij beschikt over de auteursrechten voor het gebruik van de afbeeldingen en dat hij/zij nog geen andere beschikking heeft gegeven die in strijd is met de rechten in deze overeenkomst. Indien de gebruiker afbeeldingen bij GROHE indient waar dit niet op van toepassing is of waarvan dit niet zeker is, dient hij/zij GROHE hierover te informeren inclusief alle wettelijke relevante feiten die bekend zijn bij hem/haar.

4. De gebruiker levert alleen foto’s aan waarop geen mensen afgebeeld staan.

5. De gebruiker draagt het niet-exclusieve, onherroepelijke, ruimtelijk en inhoudelijk onbeperkte en sublicentieerbare recht op gebruik en exploitatie van de afbeeldingen voor een onbepaalde tijd over aan GROHE. Deze overdracht van rechten is in het bijzonder inclusief het recht om te publiceren, reproduceren, distribueren, exposeren en openbaar maken, evenals het recht op uitzending in de meest omvattende manier. GROHE is in het bijzonder geautoriseerd voor het gebruik van foto’s voor advertentiedoeleinden, ongeacht de gebruikte media, zowel voor de eigen bedrijven als bedrijven van derden. GROHE is in het bijzonder geautoriseerd afbeeldingen te bewerken of hier andere wijzigingen in aan te brengen.

6. De gebruiker geeft hierbij zijn/haar toestemming voor de exploitatie en publicatie van elke vorm van verwerking en/of herontwerp. De afbeeldingen kunnen worden gedeeld op social media (bv. Instagram, Facebook, Twitter etc.).

7. De gebruiker doet afstand van het recht om te worden geïdentificeerd als de maker in de context van elke vorm van publicatie van zijn/haar foto’s.