Grohe’s missie voor de Week van ons Water: verantwoord genieten van water, voor iedereen

Water is de basis van al het leven. Het voedt de natuur en vormt onze samenlevingen. Nederlanders bouwen al eeuwenlang innovatieve dijken en afwateringssystemen om zich tegen overstromingen te beschermen en land van het water te winnen. Maar in onze jacht op vooruitgang zijn we deze onmisbare grondstof slecht gaan beheren. Van 14 tot en met 29 oktober vindt de Nederlandse ‘Week van ons Water’ plaats, waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. De oproep die hierbij hoort is duidelijk: we moeten niet alleen oplossingen vinden voor het stijgende waterpeil, maar ons meer richten op verantwoord watergebruik.

Klimaatverandering zet de wereldwijde watervoorraden onder druk, waardoor we onze relatie met water moeten heroverwegen. Het laatste 2023 rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schetst een alarmerend toekomstbeeld: in 2030 zal de vraag naar drinkwater in Nederland groter zijn dan het aanbod. Hoewel we in 2020 over het algemeen over voldoende reserves beschikten, hadden bepaalde regio's zoals Gelderland en Overijssel al te kampen met tekorten als gevolg van economische groei, bevolkingstoename en klimaatverandering. Het RIVM voorspelt een landelijk tekort van 100 miljoen kubieke meter in 2030.

Met water als kern van het DNA neemt Grohe, als onderdeel van de Lixil-familie, een driepijlerbenadering aan rond haar missie om wereldwijd verantwoord waterplezier te bevorderen, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de VN - water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

1. Verantwoordelijkheid nemen binnen de gehele keten

Bij Grohe geloven we dat water de basis vormt van al het plezier in ons leven: van een warme douche op een koude ochtend, tot een verfrissend koud drankje op een warme dag. Dit plezier mag echter niet ten koste gaan van de planeet, zeker niet terwijl de helft van de wereldbevolking in 2025 in gebieden met watertekorten zal wonen.

In lijn met de Nederlandse drive voor innovatie en duurzaamheid, neemt Grohe uitgebreide stappen om de impact op het milieu in haar hele productiecyclus te verminderen. Zo laat Grohe onder andere sinds 2020 alle fabrieken wereldwijd CO2-neutraal draaien. Onvermijdelijke CO2-uitstoot wordt daarbij gecompenseerd door verschillende projecten, waaronder waterkrachtcentrales die schone energie leveren aan lokale gemeenschappen in India en Vietnam. Om de voetafdruk van jaar tot jaar te verkleinen, worden in elke fabriek KPI's voor energiebesparing gevolgd. Dit helpt grondstoffen te besparen en vervuiling te voorkomen gedurende de hele levenscyclus van onze producten. Naast CO2-neutrale uitstoot, draagt Grohe door betrokkenheid bij het Less Plastic Initiative en samenwerkingen met Everwave, Unicef en SATO, bij aan een holistische aanpak van verandering.

2. Veranderen hoe we over water denken

Het aanpassen van de infrastructuur is vandaag de dag niet meer voldoende: we moeten waterbewustzijn stimuleren. Grohe stimuleert deze ethos door waterbesparing op de voorgrond van maatschappelijke discussies te brengen. Zo bieden we educatieve programma's en trainen jaarlijks duizenden loodgieters in opleiding in het installeren van waterefficiëntie-producten. Meer dan 50 instellingen implementeren momenteel het leerprogramma van Grohe. Om ook op individueel niveau gedragsverandering te ondersteunen, deelt Grohe op de website tips en kleine veranderingen in gewoonten die een groot verschil kunnen maken, zoals het dichtdraaien van de kraan tijdens het tandenpoetsen, korter douchen, het gebruiken van een gieter in plaats van een tuinslang en het aanpassen van de toiletspoeling.

3. Slimme tools voor slimme keuzes

Grohe maakt gebruik van innovatieve technologie om waterbesparing gemakkelijker te maken. Producten zoals de SilkMove ES-kranen voorkomen dat de ketel onnodig aangaat bij elk gebruik doordat de greep in de middenpositie koud water levert in plaats van, zoals bij de meeste kranen, warm water. Zo wordt onnodig warmwaterverbruik voorkomen. Daarnaast zorgt de TurboStat-technologie in thermostaatkranen binnen enkele seconden voor de gewenste douchetemperatuur en voorkomt zo dat er water in de afvoer loopt, terwijl er op warm water wordt gewacht. De GROHE Water Saving doorstroombegrenzer in wastafelkranen en douches reduceert het waterverbruik tot wel 50%. En in het voorjaar van 2024 brengt Grohe de water recyclende douche GROHE Everstream op de markt. Het douchesysteem is ontworpen om de douche-ervaring te creëren die gebruikers verwachten, maar verbruikt daarbij zo weinig mogelijk vers water en veel minder energie. De Everstream gebruikt slechts een kwart van het water en een derde van de energie die normaal gesproken nodig is voor traditionele douches.

Daarnaast heeft Grohe haar eerste Cradle to Cradle Certified® producten gelanceerd, die zo zijn ontworpen dat de onderdelen aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden hergebruikt in een gesloten kringloop, wat een circulaire economie bevordert. Ondanks dat Grohe al bijna 100 jaar bestaat, bewijzen we elke dag weer dat we meegaan met de eisen van deze tijd. Daarmee willen we laten zien dat elke sector die te maken heeft met deze essentiële grondstof zijn prestaties kan en moet verbeteren.

Een waterbewuste toekomst

Decennialang hebben we ons water behandeld als een oneindig in plaats van kostbaar goed. Maar het bewustzijn groeit: we moeten opnieuw nadenken over hoe we water gebruiken en delen.

Terwijl overheden en bedrijven systeemveranderingen stimuleren, moeten ook individuen hun steentje bijdragen aan het behoud van water. Elke stap telt, van beleidsmakers die op de natuur gebaseerde oplossingen creëren tot aan huishoudens die waterverspilling tegengaan.

De Nederlandse erfenis van waterbeheer ontwikkelt zich verder. Met haar mix van duurzame bedrijfsvoering, educatie en innovatie is Grohe een voorbeeld voor verantwoord waterbeheer. Laten we in deze Week van ons Water de nadruk leggen op collectieve verantwoordelijkheid en ons innovatieve karakter benutten, om de toekomst van ons water veilig te stellen.

Help jij mee?

We helpen je graag op weg om ook jouw steentje bij te kunnen dragen in de strijd tegen de watercrisis. Lees onze waterbesparende tips, ontdek onze waterbesparende producten en ga zelf de uitdaging aan om maximaal 75 liter per dag te gebruiken!